453. Himlene, Herre! fortælle din Ære

1 Himlene, Herre! fortælle din Ære,
Mesteren prise det hvælvede Blaa,
Solen og Maanen og Stjernernes Hære
Vise os, hvad dine Hænder formaa;
Men i dit Hus, i din Kirke paa Jorden,
Der tale Dage med Dage om dig,
Der sig forklare din Sol og din Torden,
Der paa Oplysning selv Natten er rig.

2 Ei er i Sandhed der Ord eller Tanke,
Som i dit Hus ei fik Mæle og Røst,
Og alt saa vide, som Stjernerne vanke,
Bringe paa Jord de Oplysning og Trøst,
Ordet med Solen i skiftende Tider
Udgaar som Brudgom i morgenrød Glans,
Straalende frem ad sin Bane det skrider,
Krones som Helten med aftenrød Krans!

3 Saa paa sin Bane din Sol i det Høie,
Lyset i Sandhed, omreiser vor Jord,
Intet i Verden er skjult for dens Øie,
Aldrig udslettes dens straalende Spor;
Reen som et Guld er den Lov, du har givet,
Omvender Sjæle, som agte derpaa,
Trofast dit Vidnesbyrd fører til Livet,
Vismænd det gjør af vonkundige Smaa.

Text Information
First Line: Himlene, Herre! fortælle din Ære
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Scripture:
Topic: Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Trinity Sunday: For Evening; Skabelsen (2 more...)
Notes: Author/Translator from index: Grundtvig; Som: Jesu, din søde Forening at smage
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us