So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

494. Forsøger eder selv

1 Forsøger eder selv,
Om I i Troen ere,
Om I ved Troens Kraft
I Hjertet Jesum bære,
Og om I følge ham
I Kors taalmodig ind
Med kjærlig Ydmyghed
Og Troens rene Sind!

2 Vor Tro den er et Lys
I Hjertet dybt forborgen,
Som bryder deilig frem,
Ret som den klare Morgen,
Gjør Sjælen frydefuld,
Opklaret, deilig, rig,
Ny, ret forandert og
I Sindet Jesu lig.

3 Den øser altid af
Sin Jesu rige Gaver,
Og deler gjerne med
Sin Næste, hvad den haver;
I Jesu kan den faa
Meer, end den har behov,
Og Naaden lyser frem
Til Herrens Pris og Lov.

4 Den tviler ei at faa,
Hvad Gud i Ordet lover,
Og derfor frisk sig ind
I Kors og Modgang vover,
Thi Troen føder Haab;
Af det, den har og ser,
Er den forsikret om,
At finde altid meer.

5 Af Haab er Kjærlighed,
Thi naar man sig paaminder,
Hvor sød en Gud vi har,
Og evig har og finder,
Saa bryder dette ud
I Hjertens Kjærlighed
Endog mod den, som er
Os bitter gram og vred.

6 Hvad Gud os gjør, vi da
Vil gjøre mod vor Næste,
Naar nogen gjør os ondt,
Vi søge deres Bedste,
Og bøde Andres Trods,
Forfølgelse og Spot
Med Forbøn, gode Ord,
Og gjør dem altid Godt.

7 Naar Gud ved meget Kors
Os ret paa Prøve setter,
Tro gjør Taalmodighed,
Som alt det Tunge letter,
Den dæmper Kjødets Knur
Og tager bønnen fat,
Og veed, at al vor Nød
Gud Vei og Maal har sat.

8 Ransag, om Kristus sig
Udi din Sjæl forklarer;
Thi det er Kristi Liv,
Som Troen aabenbarer,
Den gjør retfærdig først,
Saa hellig, giver Lyst
Og Kraft til Gjerning god,
Er dette i dit Bryst?

9 O Jesu, styrk du mig
I Troen alle Dage!
Saa skal et helligt Liv
Og Levnet og tiltage;
Hvor Lyset er, der maa
Og Glansen ytre sig;
O lær mig, at jeg ret
Og al Tid følger dig!

Text Information
First Line: Forsøger eder selv
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 7 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Seventh Sunday after Trinity Sunday: For Evening; Opholdelsen (6 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk. Joakim Justus Breithaupt; Brorson; Som: O Gud, du fromme Gud
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.