Forsøger eder selv

Representative Text

1 Forsøger eder selv,
Om I i Troen ere,
Om I ved Troens Kraft
I Hjertet Jesus bære,
Og om I følge ham
I Kors taalmodig ind
Med kjærlig Ydmyghed
Og Troens rene Sind!

2 Vor Tro den er et Lys
I Hjertet dybt forborgen,
Som bryder deilig frem,
Ret som den klare Morgen,
Gjør Sjælen frydefuld,
Opklaret, deilig rig,
Ny, ret forandert og
I Sindet Jesus lig.

3 Den øser altid af
Sin Jesus rige Gaver,
Og deler gjerne med
Sin Næste, hvad den haver;
I Jesus kan den faa
Mer, end den har behov,
Og Naaden lyser frem
Til Herrens Pris og Lov.

4 Den tviler ei at faa,
Hvad Gud i Ordet lover,
Og derfor frisk sig ind
I Kors og Modgang vover,
Thi Troen føder Haab;
Af det, den har og ser,
Er den forsikret om,
At finde altid mer.

5 Af Haab er Kjærlighed,
Thi naar man sig paaminder,
Hvor sød en Gud vi har,
Og evig har og finder,
Saa bryder dette ud
I Hjertens Kjærlighed
Endog mod den, som er
Os bitter gram og vred.

6 Hvad Gud os gjør, vi da
Vil gjøre mod vor Næste,
Naar nogen gjør os ondt,
Vi søge deres Bedste,
Og bøde Andres Trods,
Forfølgelse og Spot
Med Forbøn, gode Ord,
Og gjør dem altid Godt.

7 Naar Gud ved meget Kors
Os ret paa Prøve sætter,
Gjør Tro Taalmodighed,
Som alt det tunge letter,
Den dæmper Kjødets Knur
Og tager bønnen fat,
Og veed, at al vor Nød
Gud Vei og Maal har sat.

8 Ransag, om Kristus sig
Udi din Sjæl forklarer;
Thi det er Kristi Liv,
Som Troen aabenbarer,
Den gjør retfærdig først,
Saa hellig, giver Lyst
Og Kraft til Gjerning god,
Er dette i dit Bryst?

9 O Jesus, styrk du mig
I Troen alle Dage!
Saa skal et helligt Liv
Og Levnet og tiltage;
Hvor Lyset er, der maa
Og Glansen ytre sig;
O lær mig, at jeg ret
Og al Tid følger dig!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #494

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Author: Joachim Justus Breithaupt

Breithaupt, Joachim Justus, son of Christian Breithaupt, Superintendent of the district of Hohenstadt or Honstedt, Hannover, was born at Nordheim, in Hannover, Feb., 1658. After a theological course at Helmstadt he became, in 1680, Conrector of the Gymnasium at Wolfenbüttel, but left in 1681, and, after being Professor of Homiletics in Kiel, was appointed, in 1685, Court preacher and member of the Consistory at Meiningen. In 1687 he became Pastor and Professor of Theology at Erfurt, receiving in the same year the degree of D.D. from the University of Kiel. Driven from Kiel by the Pietistic Controversy, he was appointed in 1691 pastor of the Cathedral Church, and dean of the Theological Faculty, at Halle; and in 1705, in addition, General S… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d115

TextPage Scan

Kirkesalmebog #494

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #494

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #355

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #494

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d90

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.