5. O Herre Krist, dig til os vend

1 O Herre Krist, dig til os vend,
Din Helligaand ned til os send,
Med Miskundhed du os regier
Og Sandheds Vei os alle lær!

2 Vor Mund lad op, din Lov udbred,
Til Andagt Hjertet vel bered,
Forøg vor Tro, styrk vor Forstand,
At vi dit Navn ret kjende kan!

3 Indtil vi synge med Guds Hær:
Du hellig, hellig, hellig er!
Og skue saa dit Aasyn blid
I Himlens Lys til evig Tid.

4 Gud Fader, Søn og Helligaand
Ske Lov og Pris i alle Land,
Den hellige Treenighed
Ske Lov og Pris i Evighed!

Text Information
First Line: O Herre Krist, dig til os vend
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Til Indgang; Entrance
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us