52. O Sjæl, hvor blev de gode Ord

1 O Sjæl, hvor blev de gode Ord,
Som Jesus fik den Tid, du gik
Nu fidst til Hertens Bord,
Der du i Skriftestolen sad,
Og om vor Herres Naade bad?

2 Da vilde du forbedre dig
Af Hjertens Grund, saa har din Mund
Vel talet dristelig;
Men med hvad Hjerte det er skeet,
Er siden noksom kjendt og seet.

3 Spørg Hjertet, om det har og Lyst
At skjæmte meer med den, som ser
Hver Tanke i dit Bryst
Og stevner al din Kirkesag
For Dommens store Skriftedag!

4 Græd for den Tid, som er forbi,
Suk, raab og beed, at Miskundhed
Dig denne Gang vil fri
Og at ved Jesu Kors og Blod
Din Skriftegang maa blive god!

5 Forny med Gud din Daabes Pagt,
Hver Dag og Tid til Kamp og Strid
Mod Fiendens List og Magt!
Hav, hvor du vandrer ud og ind,
Guds Ord og Himmel i dit Sind!

6 For al Ting lad den blodig Sved,
Den bitre Nød og haarde Død,
Som Jesus for dig leed,
I Sjælen ret som prentet staa,
Saa kan du smukt til Alters gaa!

Text Information
First Line: O Sjæl, hvor blev de gode Ord
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Ved Skriftemaal; By Confession; Omvendelsen (1 more...)
Notes: Som: Min Sjæl hvi vil du gramme dig
Tune Information
(No tune information)Media
More media are available on the text authority page.

Suggestions or corrections? Contact us