53. Jeg staar for Gud, som al Ting veed

1 Jeg staar for Gud, som al Ting veed,
Og slaar mit Øie skamfuld ned,
Jeg ser min Synd, at den er stor
I Tanker, Gjerninger og Ord,
Det mig igjennem Hjertet skjær;
O Gud, mig Synder naadig vær!

2 O Herre Gud, hvad har jeg gjort,
Kast mig ei fra dit Aasyn bort,
Tag ei din Helligaand fra mig,
Men lad ham drage mig til dig,
Den rette Angers Vei mig lær;
O Gud, mig Synder naadig vær!

3 O Jesu, lad dit Blod, din Død
Mig redde ud af Syndens Nød,
Forstød mig ei, hjælp, at jeg maa
Retfærdiggjort ved dig faa gaa
Ned til mit Hus og glædes der;
O Gud, mig Synder naadig vær!

Text Information
First Line: Jeg staar for Gud, som al Ting veed
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: By Confession; Ved Skriftemaal; Omvendelsen (2 more...)
Notes: Som: O Fader vor i Himmerig
Tune Information
(No tune information)Media
More media are available on the text authority page.

Suggestions or corrections? Contact us