57. Til Herrens Bord i Jesu Navn

1 Til Herrens Bord i Jesu Navn
Jeg agter mig at gange
Til Hjerte-Trøst og Sjæle-Gavn,
Til Salighed at fange;
Men ak, jeg veed,
Hvor ond og leed
Jeg er i Synd og Usselhed,
Hvorfor min Sjæl er bange.

2 Dog vil jeg paa min Jesu Bord
Med Suk og Længsel tænke,
Og for min Sjæl af Naadens Ord
En Trøste-Drik iskjænke.
Af, flyd da ind
I Sjæl og Sind
Guds Aand og Glæde, og mid bind
Med Kjærlighedens Lænke!

3 Gud rydde af mit Hjertes Rod
Alt Ukruds vilde Grene!
Gud bøie det til sig i Bod,
Og eie det saa ene!
Gud naadig tag
Fra mig hver Dag
Al Synd og Skam og Nid og Nag,
Gjør mine Tanker rene!

4 Saa vil jeg til Guds Alter gaa,
Min Jesu Gjæst at være,
Hvor jeg hans Kjød og Blod skal faa;
Fra Bordet skal jeg bære
Min Sjæles Ro,
En salig Tro,
Guds Fred, som skal udi mig bo
Til evig Trøst og Ære.

Text Information
First Line: Til Herrens Bord i Jesu Navn
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Eucharist; Ved Nadverden
Notes: Som: Et trofast Hjerte, Herre min.
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us