Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

58. O Jesu, for din Alterfod

1 O Jesu, for din Alterfod
Vi komme her at knæle,
Og søge der en Helsebod
For vore syge Sjæle.
Vi komme paa dit Guddoms-Ord
Som Gjæster til dit Bryllups-Bord,
At mættes af din Manna,
Giv os en salig Smag derpaa,
At vi til Pris dig synge maa
Et frydfuldt Hosianna.

2 En større Skat en ønskes kan
Af alt det, man kan have,
End at vor egen Frelsermand
Os giver til en Gave.
Han siger saa, den Himmel-Ven:
Det er mit Legen, tager hen,
Mit Blod jeg vil forære!
Vi faa ham vist saa som han er,
Vi faa ham paa vor Tros Begjær,
Hvad kan der større være!

3 Og om jeg ikke kan forstaa
Guds Vei og skjulte Maade,
Jeg tviler intet dog derpaa,
Men lader Herren raade.
En sattig Gjæst har og et Rum
I Herrens Hus og Helligdom,
Min Jesus mig der møder;
Om jeg ei lige veed hans Vei,
Han dog mig, arme Synder, ei
Bort fra sit Bord udstøder.

4 O kristne Folk, saa kommer nu
Og hjælper os at sjunge;
Vi komme Jesu Død ihu,
Og vidne med vor Tunge:
Tak, tak, o søde Jesu Krist!
Tak for alt godt, os er bevist,
Tak for din Død, din Pine,
Tak for du var saa tryg en Ven,
At du dig selv har givet hen,
Kjøbt os at være dine!

5 Pris være dig for hver en Gang,
Du mætted vore Sjæle,
Pris være dig, som hjalp af Trang,
Naar Synd os vilde kvæle!
Gud Fader selv af Himmerig
Til evig Tid velsigner dig,
Som bar dn tunge Byrde,
Du lydig hen til Døden gaar,
Og løste de fortabte Faar
Fra den, os vilde myrde.

6 Dit Minde skal, o Jesu, staa
Uglemt i Sind og Tanke,
Velsignet i hver lønlig Vraa,
Hvor fromme Hjerter banke;
Og hvor der brydes helligt Brød,
Der skal forkyndes Herrens Død
Blandt unge Folk og gamle,
Indtil du synlig kommer frem
I Skyen, os at hente hjem,
Og i dit Rige samle.

Text Information
First Line: O Jesu, for din Alterfod
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Ved Nadverden; By Eucharist
Notes: Som: Her ser jeg da et lam at gaa
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements