600. Hav Tak, o Gud, vor Skabermand

1 Hav Tak, o Gud, vor Skabermand,
For Næring udaf Land og Vand!
Hav Tak, o Jesu, for din Død,
Hav Tak du rette Livsens Brød!
Tak, Helligaand! oplys vort Sind,
Og Gud til vare Hjerter bind!

2 Gud tænke paa os arme Smaa,
Som i dit Forsyns Øie staa!
Du ene veed, hvordan vort Brød
Skal skjæres for os til vor Død,
Giv Lykke, Helbred, Liv og Gavn
Og Salighed i Jesu Navn!

Text Information
First Line: Hav Tak, o Gud, vor Skabermand
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Særlige Salmer: Maaltiden; Special Hymns: Meal Time
Notes: Author/Translator from index: Kingo; Som: O Fader vor i Himmerig
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us