Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning

#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
501Salig er den Mand, som ikkeTextPage Scan
502Hvi kvider Kjød og Blod sig saaTextPage Scan
503Det koster meer, end man fra først betænker[Det koster meer, end man fra først betænker]TextPage Scan
504Brødre! vender eders BlikkeTextPage Scan
505Nu Jesus till sin Pine gaarTextPage Scan
506Jesus græd. Fald paa mit HjerteTextPage Scan
507Ak vidste du, som gaar i Syndens LænkerTextPage Scan
508O HelligaandTextPage Scan
509Der staar en Mand og takker GudTextPage Scan
510Herre! jeg maa klageTextPage Scan
511O kom dog hver, som Synd har gjortTextPage Scan
512Gladelig vil vi Halleluja kvædeTextPage Scan
513Min Jesu, Grund til al vor LystTextPage Scan
514O at jeg havde tusind MundeTextPage Scan
515O kjære Sjæl! fald ydmyg nedTextPage Scan
516Skal Kjærlighed sin Prøve staaTextPage Scan
517Hvor lystelig og yndigTextPage Scan
518Som tørstige Hjort monne skrigeTextPage Scan
519Op alle, som paa Jorden borTextPage Scan
520Hvor kan du dog i Synden leTextPage Scan
521Det koster ei for megen Strid[Det koster ei for megen Strid]TextPage Scan
522O vilde du betænkeTextPage Scan
523Saa skal da Mammon vigeTextPage Scan
524Hvad er det godt, i Jesu ArmeTextPage Scan
525Sørg, o kjære Fader, duTextPage Scan
526O Gud, du fromme GudTextPage Scan
527Hvo veed, hvor nær mig er min Ende?TextPage Scan
528Med Sorgen og Klagen holde MaadeTextPage Scan
529Vær glad, o Sjæl, og frygt dog eiTextPage Scan
530Naar jeg betænker Tid og StundTextPage Scan
531Med dig, min Frelser, vil jeg lideTextPage Scan
532O Jesus, du er min!TextPage Scan
533Den signed' Dag, o Frelser blidTextPage Scan
534Et er nødigt, dette EneTextPage Scan
535Den Naade, Gud os haver tedTextPage Scan
536En Gud og Alles Fader!TextPage Scan
537Gud har fra Evighed givet sin Søn os til HerreTextPage Scan
538Min Hjertens Jesu, søde LystTextPage Scan
539Store Profet! med den himmelske LæreTextPage Scan
540O Jesu Verdens FrelsermandTextPage Scan
541O Jesu, Livsens HerreTextPage Scan
542Jeg har min Sag til Gud hjemstilit[Jeg har min Sag til Gud hjemstilit]TextPage Scan
543Gode Gud, se til enhverTextPage Scan
544Jesu, Livets rige KildeTextPage Scan
545Nu lover Herrens NavnTextPage Scan
546Al Lov og Pris og Ære børTextPage Scan
547At sige Verden ret FarvelTextPage Scan
548Herre Jesu Krist, sand Gud og MandTextPage Scan
549O høie Herre GudTextPage Scan
550Al Ting tjener dem til GodeTextPage Scan
551Hjælp mig, o sødeste Jesu, at vinde!TextPage Scan
552Nu da til LykkeTextPage Scan
553O Jesu, Herlighedens HaabTextPage Scan
554Lover Gud, I Kristne frommeTextPage Scan
555Var Gud ei med os denne TidTextPage Scan
556O Kristenhed! i Nattens StundTextPage Scan
557Lad os bede Lysets FaderTextPage Scan
558O kjære Sjæl, frygt aldrig meerTextPage Scan
559Den store hvide Flok vi seTextPage Scan
560Kom, Hjerte, tag dit RegnebretTextPage Scan
561Gud, naar du til Regnskab kalderTextPage Scan
562Trofaste Herre Jesu KristTextPage Scan
563Kriste Jesu, du velsigneTextPage Scan
564Kom du, Guds Aand, som laderTextPage Scan
565Jesus er mit Haab og TrøstTextPage Scan
566Se, jeg er med blandt deres TalTextPage Scan
567Hvi vil du dig saa klageTextPage Scan
568Dristig nu, mit bange HjerteTextPage Scan
569Naar Tid og Stund den er for HaandTextPage Scan
570Jeg veed mig en Søvn i Jesu NavnTextPage Scan
571Zions Vægter hæver RøstenTextPage Scan
572Dage komme, Tider skrideTextPage Scan
573Det snart forvist paa Tiden erTextPage Scan
574Min Sjæl, vær lystig, glad og froTextPage Scan
575Sørger ei for dem, som soveTextPage Scan
576Kom hid til mig enhver isærTextPage Scan
577Kom hen til mig du trætte Sjæl!TextPage Scan
578O kjære Sjæl, luk op din MundTextPage Scan
579Giv, helligste TreenighedTextPage Scan
580Jesu, styr du mine TankerTextPage Scan
581Herre, bevar og velsigne din AgerTextPage Scan
582Du ledte frem ved Almagts BudTextPage Scan
583De knælede med Ja mod JaTextPage Scan
584Vi ønske vor Brudgom nu og BrudTextPage Scan
585Til dit Hus med TakkesangTextPage Scan
586Idag paa apostolisk VisTextPage Scan
587Knæler, Kristi VidneskareTextPage Scan
588Vor Præst, som os skal læreTextPage Scan
589Kirken den er et gammelt HusTextPage Scan
590Her ei ties, her indviesTextPage Scan
591De arme Sjæle, somTextPage Scan
592Herre, vor Gud, med det ømmeste HjerteTextPage Scan
593Opløft dit Syn, o kristen SjælTextPage Scan
594Gud være med os alleTextPage Scan
595I Jesu NavnTextPage Scan
596Herre Gud, vi var i NødTextPage Scan
597Jeg gaar til fjerne LandeTextPage Scan
598O Gud, hvor stor og priseligTextPage Scan
599Vor Disk og Dug er alt beredTextPage Scan
600Hav Tak, o Gud, vor SkabermandTextPage Scan

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact us