Hymnary Friends,

As our fall/winter fund drive winds down, please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. We're behind where we have been in past years with this drive, and we are hoping to catch up a little between now and January 1, 2019!

Please know that we want to keep Hymnary (the most complete database of North American hymnody on the planet) going for many years to come. Your donations help us do that. Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

61. Stat op med Fryd og tag imod

1 Stat op med Fryd og tag imod
Det Livsens Brød, dig bydes,
Og Livsens Drik, din Jesu Blod,
Som for din Synd udgydes!
Det af din Frelsers Haand du faar,
Som flød udaf hans dybe Saar:
Drik Sjæl, at Tørsten stilles!

2 Dog kast først bort din Syndeham,
Beed Gud, han vil tilstede,
At du maa kaste paa din Skam
Retfærdighedens Klæde.
Den Helligaand kald ivrig paa,
At han dig helliggjøre maa,
Og værdelig berede.

3 Saa skal Guds Lam, din Jesus Krist,
Som for dig er hengivet,
Din rette Brudgom blive vist,
Og holde dig ved Livet,
Og du, mit Hjerte, være skal
Det Herrens Hus, den Himmelsal,
Hvor han vil Bryllup holde.

4 Nu Herre, mine Suk veed du,
Til dig jeg mig henvender,
O beed din Fader, at han nu
Den Helligaand mig sender,
At ei min Tro aflade maa,
Og jeg ei Dommen her skal faa,
Om jeg uværdig kommer.

5 I Engle, kommer og mig hen
Til Herrens Bord ledsager!
Trods Synden, Døden, Djævelen
Og alle Verdens Plager–
Min Jesus kommer straks til mig,
Af Hjerte, vær beredt, og sig:
Her er jeg, Jesu kjære!

Text Information
First Line: Stat op med Fryd og tag imod
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Ved Nadverden; By Eucharist
Notes: Som: Hvad kan os komme til for Nød
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements