619. Herre Jesu Krist, mit Levnets Lys

1 Herre Jesu Krist, mit Levnets Lys,
Min enest' Trøst og Tilflugts Hus!
I Verden er jeg fremmed Gjest,
Min Synd er den, mig tynger mest.

2 Jeg har en Reise fore hjem;
Men Veien den er haard og slem,
Hen til mit rette Fædreland,
Hvorfor dit hellig' Blod udrandt.

3 Til Reisen er mig Hjerte mat,
Min Styrke haver mig forladt,
Min Sjæl den sukker høit i mig:
Kom snart, og tag mig hjem til dig!

4 Styrk mig, o Jesu, med din Død,
Udi min sidste Angst og Nød,
Og med din blodig' Sved mig kvæg
Og mine Synders Pine læg!

5 Din Galdedrik, saa sur og fort,
Mig lædske, naar jge tæres bort!
Dit Nødraab slukke Helveds Ild
For mig, og gjøre Døden mild!

6 Naar jeg ei Maal for mig kan faa,
Lad Aanden frem med Sukke gaa!
Og lost mit Syn i Himlen ind,
Naar mine Øine blive blind!

7 Dit Kors mig være Vandrestav,
Min Soveseng din hellig' Grav,
Og dine Jordeklæders Lin
Lad være og Ligskjorten min!

8 Viis mig i dine Naglesaar
Mit Naadevalg det skrevet staar!
Luk Døren mig til Himlen op,
Naar Sjælen skilles fra min Krop!

9 Med Dommedag ei længe vent,
Min arme Krop til Himmels hent,
Giv mine Been den Klarhed skjær,
At jeg dit Legems Lighed bær!

10 Saa takker jeg i Himmerig
For Glæden, den du kjøbte mig,
Og faar med de Udvaltes Hær
Dit Aasyn skue evig der.

Text Information
First Line: Herre Jesu Krist, mit Levnets Lys
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Særlige Salmer: Dodsleiet; Special Hymns: Deathbed; Haab og Længsel efter det Himmelske (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk; Martin Bøhme (Bohemus)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us