620. Send mig Vinger, vær nu snar!

1 Send mig Vinger, vær nu snar!
Jeg vil flyve af min Rede;
Ak, hvor salig den, som var,
Herre Jesu, i din Glæde!
Jeg vil op til Himmerig,
Jesu, tag min Sjæl til dig!

2 Ingensteds paa Verdens Jord
Findes Hvilen, som tiltrænges,
Dine søde Elskovs-Ord
Volde mig nu saart at længes,
Saa jeg kaster alt fra mig,
Jesu, tag min Sjæl til dig!

3 Her har jeg ei Blivested,
Borgerskabet i Guds Rige
Har min Jesus mig beredt,
Verden al, du bort maa vige!
Bort al Synd og Satans Svig!
Jesu, tag min Sjæl til dig!

4 Døden kom for Syndens Skyld,
Hjælp mig, Herre Jesu, over!
Og min Hjertens Bøn opfyld,
At jeg sødt i dig hensover,
Frelst fra alt, som frister mig;
Jesu, tag min Sjæl til dig!

5 Lad forinden al min Synd
Være ved dit Blod udslettet!
Kom ihu, hvad du med Fynd
Har i Daabens Bad udrettet,
Og ved Bordet naaderig–
Jesu, tag min Sjæl til dig!

6 Herre Jesu, du er min,
Jeg har dig i Troen fundet,
Du er min, og jeg er din,
Thi du har mig til dig bundet,
Søgt mig, kjøbt mig, vundet mig,
Jesu, tag min Sjæl til dig!

7 Dig befaler jeg min Aand,
Du for din Døds Skyld det gjore,
Hold mig med din høire Haand,
Og oplad mig Himlens Døre!
Ja, du kommer Sagtelig!
Jesu, tag min Sjæl til dig!

Text Information
First Line: Send mig Vinger, vær nu snar!
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Særlige Salmer: Dodsleiet; Special Hymns: Deathbed; Haab og Længsel efter det Himmelske (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk; Emilie Juliane; Oversat af Udg.; Som: Gaa nu hen og grav min Grav
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us