Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

64. Træder nu til Herrens Bord

1 Træder nu til Herrens Bord
Op, I Nadverdsgjæster,
Tror vor Herre paa hands Ord,
Som hans Blod stadfæster;
Stille nu,
Kom ihu,
Hvad af Gud er givet
Eder her til Livet!

2 Kom med sand Bodfærdighed
Over eders Synder,
Ydmyge Gud giver Fred,
Angers Graad han ynder.
Slaa dig tyst
For dit Bryst,
Bøi dig for din Dommer,
Førend Hevnen kommer!

3 Ganger frem med Fromheds Skrud
Og i Troens Klæde,
Slige Gjæster tækkes Gud,
Deri har han Glæde,
Tager Mad,
Drikker glad
Hans Blods-Bæger bedste,
Alle herrens Gjæste!

4 Naar I værdeligen saa
Æde nu og drikke,
Eders Sjæle leve maa,
Og fortabes ikke.
Takker Gud,
Holder ud,
Gak saa hen, I Kjære
Fred med eder være!

5 Jesu, Herre, Frelser god,
Mød her dine Fromme,
Lad dit Legeme og Blod
Hjertet vel bekomme!
O forlad,
Gjør os glad,
Sign os allesammen,
Og bønhør os! Amen.

Text Information
First Line: Træder nu til Herrens Bord
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Ved Nadverden; By Eucharist
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements