80. Herre Jesu Krist!

1 Herre Jesu Krist!
Min Frelser du est,
Til dig haaber jeg alene;
Jeg tror paa dig,
Forlad ikke mig
Saa elendelig,
Mig trøster dit Ord det rene.

2 Alt efter den Vilje,
O Herre, mig stille,
At jeg dig trolig kan dyrke;
Du est min Gud,
Lær mig dine Bud,
Al min Tid ud
Du mig i Troen styrke!

3 Nu vil jeg være,
O Jesu kjære,
Hvor du mig helft vil have,
Jeg lukker dig ind
I mit Hjerte og Sind,
O Herre min,
Med al din Naad og Gave!

4 Saa inderlig
Forlader jeg mig
Alt paa din Gunst og Naade,
O Jesu sød,
Hjælp mig af Nød
For din haarde Død,
Frels mig af alskens Vaade!

5 Al min Tillid
Nu og al Tid
Har jeg til dig, o Herre!
Du est min Trøst,
Dit Ord og Røst
I al min Brøst
Min Hjertens Glæde mon være.

6 Naar Sorgen mig trænger,
Efter dig mig forlænger,
Du kan mig bedst husvale;
Den, du vil bevare,
Han er uden Fare,
Du mig forsvare,
Dig monne jeg mig befale!

7 Nu veed jeg vist,
Herre Jesu Krist,
Du vil mig aldrig forlade;
Du siger jo saa:
Kald du mig paa,
Hjælp skal du faa
I al din Sorg og Vaade.

8 O give det Gud,
Vi efter dine Bud
Kunde os saa skikke tilsammen,
At vi med dig
Evindelig
I Himmerig
Kunde leve i Salighed! Amen.

Text Information
First Line: Herre Jesu Krist!
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Til Slutning; Closing; I Nød og Fare (15 more...)
Tune Information
(No tune information)Media
More media are available on the text authority page.

Suggestions or corrections? Contact us