Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

82. Hvor salig er den lille Flok

1 Hvor salig er den lille Flok,
Som Jesus kjendes ved!
I ham, sin Frelser, har den nok
Nu og i Evighed.
I Kjærlighed, i Haab og Tro
Den vandrer her og hist skal bo
Med ham, naar Haab og Tro forgaar,
Men Kjærlighed bestaar.

2 Min Jesus, er jeg en af dem?
Vil du mig kalde din?
Staar jeg for dig som hine Fem
Med Lys i Lampen min?
O lad mig ei til Hvile gaa,
Før jeg herom kan Vished faa,
Før du kan faa det Svar af mig:
Du ved, jeg elsker dig.

3 Og maatte det med Graad end ske,
At saadant Svar jeg gav,
Saa vil du naadig til mig se,
Og tørre Taaren af!
Ja, naar kun du, som al Ting veed,
Hos mig kan finde Kjærlighed,
Og kjende mig iblandt din Flok
Som din, saa har jeg nok.

Text Information
First Line: Hvor salig er den lille Flok
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Til Slutning; Closing; Guds Kald (11 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements