Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

83. Jeg takker Gud, min kristen Tro

1 Jeg takker Gud, min kristen Tro
Den er saa kjært et Stykke,
Al Tid, jeg skal i Verden bo,
Den er mit Hjertes Smykke,
Og gjemt som Arveguld i Skrin,
Til selv han kommer, Herren min,
Da lyser op min Lykke!

2 Thi den, som paa gud Fader tror,
Han frygter ingen Fare,
Han veed, han faar sit Brød paa Bord,
Gud vil ham vel bevare,
Han ejer Trøst i al sin Nød,
Og Hjælp i Usseldom og Død;
De Tider rinde snare.

3 Og den, som ret paa Kristum tror,
Han er Guds Barn det kjære,
Har Syndsforladelse og bor
Med Fred, hvor det skal være,
Mod sine Brødre er han mild,
Og vil for dem, som fare vild,
En Hjælper gjerne være

4 Og Troen paa Gud Helligaand
Hun trøster den, som strider,
Hun veed, at Satans Magt og Baand
Skal brydes dog omsider,
Og at i os Guds Riges Sag
Fuldkommes skal til Kristi Dag,
Saa frem med Gud det skrider.

5 Saa gaa Guds Børn til Paradis,
Det er en Vei saa vakker,
Der synger Himlens Hær Guds Pris,
Og lover ham og takker,
Med dem vil vi af Hjertens Grund
Paa Reisen takke al den Stund,
Helft nu mod Aften lakker.

Text Information
First Line: Jeg takker Gud, min kristen Tro
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Til Slutning; Closing; Troens Bekjendelse (6 more...)
Notes: Som: O Helligaand, du Skat saa skjøn
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements