S24. Till arf af mina fäder

1 Till arf af mina fäder
Ej gods och guld jag fått,
Men glad min väg betr¨der
Och tror min Gud om godt:
Ty Fadern öfver alla
Är Fader ock för mig,
Och honom anbefalla
Jag vill min lefnadstig.

2 Hvad mänskor härligt tycka,
Är blott fåfånglighet.
Jag ej till jordisk lycka,
Till himmelsk döpt mig vet.
Ac, skörden blifver mycken,
Blott nu jag utså vill
Och vara i de stycken,
Som höra Gudi till.

3 Jag världen icke känner,
Men i Guds ord jag sett,
Hur Herren sina vänner
Ej nånsin öfvergett;
Hur trofast och benägen
Han deras suckan hört
Och påden goda vâgen
Dem till sin glädje fört.

4 Mig därtill nåd förunna;
Ty, Herre, utom dig
Hur skall en yngling kunna
Ostraffligt gå sin stig?
Hjälp mig til döden b¨ra,
Med kraft af Jesu blod,
En kristens namn med ära,
Mitt kors med tälamod.

5 Så är ej förlägen,
Hvad v¨g jag vandra bör:
Min frälsare är vägen,
Som til Guds rike för.
När, lydig Herrens vilja,
Jag hvilar vid hand råd,
Ej lif, ej död skall skilja
Mitt hopp från Jesu nåd.

Text Information
First Line: Till arf af mina fäder
Title: Till arf af mina fäder
Author: J. O. Wallin
Meter: 7 6, 7 6. D.
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Bön; Prayer
Tune Information
Name: OLD 130TH PSALM
Meter: 7 6, 7 6. D.
Incipit: 51232 17321 34545
Key: d minor or modal
Source: Genevan PsalterMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.