Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Till arf af mina fäder

Representative Text

1 Till arf af mina fäder
Ej gods och guld jag fått,
Men glad min väg betr¨der
Och tror min Gud om godt:
Ty Fadern öfver alla
Är Fader ock för mig,
Och honom anbefalla
Jag vill min lefnadstig.

2 Hvad mänskor härligt tycka,
Är blott fåfånglighet.
Jag ej till jordisk lycka,
Till himmelsk döpt mig vet.
Ac, skörden blifver mycken,
Blott nu jag utså vill
Och vara i de stycken,
Som höra Gudi till.

3 Jag världen icke känner,
Men i Guds ord jag sett,
Hur Herren sina vänner
Ej nånsin öfvergett;
Hur trofast och benägen
Han deras suckan hört
Och påden goda vâgen
Dem till sin glädje fört.

4 Mig därtill nåd förunna;
Ty, Herre, utom dig
Hur skall en yngling kunna
Ostraffligt gå sin stig?
Hjälp mig til döden b¨ra,
Med kraft af Jesu blod,
En kristens namn med ära,
Mitt kors med tälamod.

5 Så är ej förlägen,
Hvad v¨g jag vandra bör:
Min frälsare är vägen,
Som til Guds rike för.
När, lydig Herrens vilja,
Jag hvilar vid hand råd,
Ej lif, ej död skall skilja
Mitt hopp från Jesu nåd.

Source: Lutherförbundets Sångbok #S24

Author: Johan Olaf Wallin

Johan Olaf Wallin was born at Stora Tuna, in 1779, and early displayed his poetical powers. In 1805, and again in 1809, he gained the chief prize for poetry at Upsala. In the latter year he became pastor at Solna; here his ability as a preacher was so striking that he was transferred to Stockholm, in 1815, as "pastor primarius," a title for which we have no exact equivalent. In 1818 he was made Dean of Westeras, and set about the task of editing a revised hymn-book for the whole of Sweden. This task he completed in 1819, and published it as, Den Swenska Psalmboken, af Konungen gillad och stadfästad (The Swedish hymn-book, approved and confirmed by the King). To it he contributed some 150 hymns of his own, besides translations and recasting… Go to person page >

Text Information

First Line: Till arf af mina fäder
Author: Johan Olaf Wallin
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Tune

AU FORT DE MA DETRESSE

GENEVAN 130 was first published in the 1539 edition of the Genevan Psalter. The 1564 harmonization by Claude Goudimel (PHH 6) originally placed the melody in the tenor. GENEVAN 130 is a Dorian tune consisting of four long lines in which the rhythm of line 3 is a fitting contrast to the repeated rhyt…

Go to tune page >


Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S24

Svenska Psalm-Boken af År 1819 #350

Suggestions or corrections? Contact us