S30. En liten stund med Jesus

1 En liten stund med Jesus,
O vad den jämnar allt
Och ger åt hela lifvet
En ny och ljus gestalt!
När jag är trött af vägen
Och allt, som möter mig
En liten stund med Jesus,
Och allt förändrar sig!

2 En liten stund med Jesus,
När synden gör mig ve,
Och otron vill mig hindra
Att blott på ordet se –
En liten stund med Jesus,
Och bördan lyftes af
Och faller från min skuldra
I Kristi öppna graf!

3 En liten stund med Jesus,
Och hjärtats oro flyr,
Och blicken vändes äter
Från jordens små bestyr
Til lifvets verkligheter,
Från vänners krets jag går,
En liten stund med Jesus
Dock helar alla sår.

4 En liten stund med Jesus,
hvad frid den har med sig,
När kärlekslösa domar
Af mänskor såra mig!
När missförstådd och sargad
Från vänners krets jag går,
En liten stund med Jesus
Dock helar alla sår.

5 En liten stund med Jesus,
Hvad kraft den har med sig,
Hvad lust den ger att vandra
På Herrens viljas stig,
Hvad mod den ger att lefva
Och lida för hans namn
I ljuflig försmak reda
Af hvilan i hans famn!

6 Så gif mig, kär Herre,
Ja gif mig ofta då
En liten stund med Jesus
I hemmets tysta vrå.
Mitt hjärtas djupa längtan
Är denna enda blott:
En evighet med Jesus
Och allt, ja, allt är godt.

Text Information
First Line: En liten stund med Jesus
Title: En liten stund med Jesus
Author: Lina Sandell
Meter: 7 6, 7 6. D. Iambic
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Bön; Prayer
Notes: Eller til Melodi 22
Tune Information
Name: UTTRYCKSFULLT
Meter: 7 6, 7 6. D. Iambic
Key: G Major or modal
Copyright: © 1908 by W. H. Doane. Renewal
Notes: Now Public DomainMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.