Carolina Sandell

Carolina Sandell
Carolina Vilhelmina (Sandell) Berg
Short Name: Carolina Sandell
Full Name: Sandell, Carolina, 1823-1903
Birth Year: 1823
Death Year: 1903

Lina Sandell (full name: Karolina Wilhelmina Sandell-Berg) (3 October 1832–27 July 1903) was a Swedish poet and author of gospel hymns.

See also in:


Texts by Carolina Sandell (120)sort iconAsInstances
Ack Herre Jesus, var oss n'raLina Sandell (Author)2
Alltid salig om ej alltid gladLina Sandell (Author)2
Bergen ma vika och hoegarne fallaLina Sandell (Author)4
Bevara mit hj'rta, O HerreKarolina Sandell-Berg (Author)3
Blott en dag, ett oegonblickLina Sandell (Author)4
Bred dina hulda vingarLina Sandell (Author)3
Bred dina vita vingarLina Sandell (Author)2
Children of the heavenly FatherCaroline V. Sandell Berg (Author)67
Con qué paternal cariñoCarolina Sandell Berg (Author)2
Day by day thy mercies, LordCarolina V. S. Berg (Author)4
Day by day thy mercies, Lord, attend meCarolina Sandell (Author)2
Day by day thy mercies, Lord, Attend (Ryden)Lina Sandell (Author)2
Day by day, and with each passing momentCarolina Sandell Berg, 1832-1903 (Author)32
Den port är trang och smal den stigLina Sandell (Author)2
Den Port er sn'ver, trang den StiCarolina V. S. Berg (Author)3
Den port 'r trang och smal den stigCarolina V. S. Berg (Author)4
Det blir något i himlen för barnen att fåLina Sandell (Author)2
Deus é nosso Pai amado que nos guarda em seu cuidadoCaroline Vihelmina Sandell-Berg (Author)2
Dia a dia passam-se os instantesCaroline Vilhelmina Sandell-Berg (Author)2
Día en día Cristo está conmigoCarolina Sandell Berg (Author)3
Du ømme faderhjerteLina Sandell (Author)2
Du oemma FadershjertaCarolina V. S. Berg (Author)4
En liden stund med JesusLina Sandell (Author)2
En liten stund med JesusCarolina V. S. Berg (Author)4
En liten tid och striden snart skall slutaCarolina V. S. Berg (Author)2
Framaat i Jesu namn, tiden 'r kortLina Sandell (Author)5
Gif oss 'n en neadestundLina Sandell (Author)2
Give, O Lord, thy weary servantLina Sandell (Author)1
Give, O Lord, unto thy servantLina Sandell, 1832-1903 (Author)2
Great hills may tremble and mountains mayLina Sandell, 1832-1903 (Author)5
Guds Ord 'r det lefvande vattenCarolina V. S. Berg (Author)3
Guds rikes sommar, i ordet lofvadCarolina V. S. Berg (Author)2
Hav tack, du k're HerreLina Sandell (Author)2
Hemma, hemma fa vi hvilaCarolina V. S. Berg (Author)3
Herre, foerdoelj ej ditt ansikte foer migCarolina V. S. Berg (Author)2
Herre, jag beder, Fattig och hj'lploesCarolina V. S. Berg (Author)2
Herre Jesus, n'r du sadeCarolina V. S. Berg (Author)2
Herre, mitt hjärta Längtar i stillhet till digCarolina V. S. Berg (Author)6
Herre, samla oss nu alla kringCarolina V. S. Berg (Author)6
Herrens nad 'r hvar morgon nyCarolina V. S. Berg (Author)2
Hide not thy face, O SaviorLina Sandell, 1832-1903 (Author)3
Hilltops may fall and the mountains be shakenCarolina V. S. Berg (Author)1
Hoegtid foer handen 'rLina Sandell (Author)2
Hos Gud 'r idel gl'djeCarolina V. S. Berg (Author)9
How blest is the soulCarolina V. S. Berg (Author)2
H'r samlas vi omkring ditt ordCarolina V. S. Berg (Author)5
Hur godt att ha et f'steCarolina V. S. Berg (Author)2
Hvad er den kraft, hvad er den magtCarolina V. S. Berg (Author)3
Hvar 'r de kristnas fosterlandCarolina V. S. Berg (Author)4
I den ljusa morgonstundenCarolina V. S. Berg (Author)3
I Galileens sköna byggdLina Sandell (Author)2
I with thee would beginLina Sandell, 1832-1903 (Author)4
In the springtime fair but mortalLina Sandell, 1832-1903 (Author)2
Jag är en gäst och främling Som mina fäder härCarolina Sandell (Author)2
Jag frågar ej, om du är enLina Sandell (Author)2
Jag har en trofast Fader, Som evigt älskar migLina Sandell (Author)2
Jag längtar till himlen från sorger och stridLina Sandell (Author)2
Jeg er en gjest og fremmedLina Sandell (Author)2
Jerusalem, Jerusalem, thou city ever blestLina Sandell (Author)6
Jesus foer v'rlden gifvit sitt lifCarolina V. S. Berg (Author)3
Jesus, goer mig ater stillaCarolina V. S. Berg (Author)2
Jesus, goer mig liten, ringaCarolina V. S. Berg (Author)2
Jesus, in stillness longing I waitCarolina V. S. Berg (Author)2
Jesus, lad din bange dueLina Sandell (Author)2
Jesus, lät din rädda dufvaLina Sandell (Author)2
Jesus, lifvets k'llaCarolina V. S. Berg (Author)2
Jesus som farit dit upp till Guds himmelCarolina V. S. Berg (Author)2
Jesus, Thou my heart's delightLina Sandell (Author)1
Jesus, Thou my heart's desireLina Sandell (Author)2
Kan du gifva ditt hj'rtaCarolina V. S. Berg (Author)3
Kan du giva ditt hj'rta foer tidigtLina Sandell (Author)1
Kommen, tagen, 'ten, drickenCarolina V. S. Berg (Author)4
K're fader i det hoegaCarolina V. S. Berg (Author)5
Låt mig börja med digLina Sandell (Author)2
Lef foer JesusCarolina V. S. Berg (Author)2
Lef foer Jesus intet annatLina Sandell (Author)2
Lefver du det nya lifvetCarolina V. S. Berg (Author)2
Lev för Jesus. Intet annatLina Sandell (Author)2
Lever du det nye livetLina Sandell (Author)2
Med Jesus foerenad en gang genom tronCarolina V. S. Berg (Author)2
Min enda fromhet infoer GudCarolina V. S. Berg (Author)2
More secure is no one everLina Sandell (Author)4
Naturen firar pingstLina Sandell (Author)2
Nearer yet, dear Master, unto theeCarolina V. S. Berg (Author)2
Now before thee, Lord, we gatherCarolina Sandell (Author)5
O att den elden redan brunneCarolina V. S. Berg (Author)2
O Father, thy kingdom is come upon earthLina Sandell Berg (Author)3
O Jesus, ditt namn 'r ett f'ste i noedenCarolina V. S. Berg (Author)2
O Jesus, du, som lidit harCarolina V. S. Berg (Author)2
O! ry Mpanefa ny toky rehetraLina Sandell (Author)2
Thou tender, gracious FatherLina Sandell (Author)8
Om han komme i dag, din Herre och GudCarolina V. S. Berg (Author)2
Praise, my soul, the Lord in gloryCarolina V. S. Berg (Author)2
Pris Gud, all godhets källa vidCarolina V. S. Berg (Author)4
Pris vare dig o Jesus huldCarolina V. S. Berg (Author)2
Er det sandt, at Jesus er min broder?Lina Sandell (Author)3
Samla dem allaCarolina V. S. Berg (Author)3
Solen saallar sitt guld genom blaanande skyCarolina V. S. Berg (Author)2
Stor och härlig varden dagenLina Sandell (Author)2
Strait [straight] is the gate to heaven aboveLina Sandell (Author)4
Strait is the gate to all that comeCarolina V. S. Berg (Author)9
Surely no one can be saferLina Sandell (Author)2
The numberless gifts of God's merciesCarolina Sandell Berg (Author)2
Thy holy wings, dear SaviorCarolina Sandell-Berg, 1832-1903 (Author (st. 1, 3))12
Tiden ilar bort, och vart lif 'r kortCarolina V. S. Berg (Author)3
Till verksamhet för Kristi skullCarolina V. S. Berg (Author)6
Tillkomme ditt rikeCarolina V. S. Berg (Author)2
T'nk, n'r en gang allt moerker harCarolina V. S. Berg (Author)2
Tompo o! ampitandremoLina Sandell (Author)2
Tompo o! Mba te hihaonaLina Sandell (Author)2
Tryggare kan ingen varaLina Sandell (Author)14
Ungdom som går ut i världenLina Sandell (Author)2
Upp, min sj'l, att Herren lofvaCarolina V. S. Berg (Author)3
Uppstandelsens och varens hoegtidCarolina V. S. Berg (Author)2
Vak upp, vak upp, hoer paCarolina V. S. Berg (Author)2
Ved Jesu hjerte er der luntLina Sandell (Author)2
Vill du ga med till himlenCarolina V. S. Berg (Author)2
V'lsignad, min trofaste HerreCarolina V. S. Berg (Author)2
Who have found so safe a stationCarolina V. S. Berg (Author)2
Yngling, som gar ut i v'rldenCarolina V. S. Berg (Author)2

Data Sources

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements