Carolina Sandell

Carolina Sandell
Carolina Vilhelmina (Sandell) Berg
Short Name: Carolina Sandell
Full Name: Sandell, Carolina, 1823-1903
Birth Year: 1823
Death Year: 1903

Lina Sandell (full name: Karolina Wilhelmina Sandell-Berg) (3 October 1832–27 July 1903) was a Swedish poet and author of gospel hymns.

See also in:

Wikipedia Biography

Lina Sandell (full name: Karolina Wilhelmina Sandell-Berg) (3 October 1832–27 July 1903) was a Swedish poet and author of gospel hymns.

Texts by Carolina Sandell (127)sort descendingAsInstances
每一天所度過每一時刻 (Měi yītiān suǒ dùguò měi yī shíkè)Lina S. Berg (Author)2
Ack Herre Jesus, var oss näraLina Sandell (Author)2
Alltid salig om ej alltid gladLina Sandell (Author)2
Amen sjungeLina Sandell (Author)2
Bergen ma vika och hoegarne fallaLina Sandell (Author)4
Bevara mit hjärta, o HerreLina Sandell (Author)2
Blott en dag, ett ögonblick i sänderLina Sandell (Author)4
Bred dina hulda vingarLina Sandell (Author)3
Bred dina vita vingarLina Sandell (Author)2
Children of the heavenly FatherCaroline V. Sandell Berg (Author)68
Con qué paternal cariñoCarolina Sandell Berg (Author)2
Day by day, and with each passing momentCarolina Sandell Berg (Author)32
Day by day thy mercies, Lord attend me (Ryden)Carolina V. S. Berg (Author)3
Day by day thy mercies, Lord, Attend (Ryden)Lina Sandell (Author)2
Day by day thy mercies, Lord, attend me (Leaf)Carolina Sandell Berg, 1832-1903 (Author)4
Den port är trang och smal den stigLina Sandell (Author)2
Den Port er snæver, trang den StiCarolina V. S. Berg (Author)4
Den port 'r trang och smal den stigCarolina V. S. Berg (Author)4
Det blir något i himlen för barnen att fåLina Sandell (Author)2
Deus é nosso Pai amado que nos guarda em seu cuidadoCaroline Vihelmina Sandell-Berg (Author)2
Dia a dia passam-se os instantesCaroline Vilhelmina Sandell-Berg (Author)2
Día en día Cristo está conmigoCarolina Sandell Berg (Author)3
Du ømme faderhjerteLina Sandell (Author)2
Du oemma FadershjertaCarolina V. S. Berg (Author)4
En liden stund med JesusLina Sandell (Author)2
En liten stund med JesusCarolina V. S. Berg (Author)4
En liten tid och striden snart skall slutaCarolina V. S. Berg (Author)2
Framåt i Jesu namnLina Sandell (Author)4
Gif oss än en nådestund, o JesusLina Sandell (Author)2
Give, O Lord, thy weary servantLina Sandell (Author)1
Give, O Lord, unto thy servantLina Sandell, 1832-1903 (Author)2
Great hills may tremble and mountains mayLina Sandell, 1832-1903 (Author)5
Guds Ord 'r det lefvande vattenCarolina V. S. Berg (Author)3
Guds rikes sommar, i ordet lofvadCarolina V. S. Berg (Author)2
Har du börjat, o, gå ej tillbakaLina Sandell (Author)2
Hav tack, du k're HerreLina Sandell (Author)2
Hemma, hemma få vi hvilaCarolina V. S. Berg (Author)3
Herre, fördölj ej ditt ansikte för migCarolina V. S. Berg (Author)2
Herre, jag bederLina Sandell (Author)2
Herre Jesus, när du sadeCarolina V. S. Berg (Author)2
Herre, mitt hjärta Längtar i stillhet till digCarolina V. S. Berg (Author)6
Herre, samla oss nu allaCarolina V. S. Berg (Author)6
Herrens nåd är hvar morgon nyCarolina V. S. Berg (Author)2
Hide not thy face, O SaviorLina Sandell, 1832-1903 (Author)3
Hilltops may fall and the mountains be shakenCarolina V. S. Berg (Author)1
Hoegtid foer handen 'rLina Sandell (Author)2
Hos Gud er idel glædeCarolina V. S. Berg (Author)3
Hos Gud är idel glädjeCarolina V. S. Berg (Author)6
How blest is the soulCarolina V. S. Berg (Author)2
H'r samlas vi omkring ditt ordCarolina V. S. Berg (Author)5
Hvad er den kraft, hvad er den magtCarolina Sandell (Author)1
Hvad är den kraft, hvad är den maktCarolina V. S. Berg (Author)3
Hvar 'r de kristnas fosterlandCarolina V. S. Berg (Author)4
I den ljusa morgonstundenLina Sandell (Author)3
I Galileens sköna byggdLina Sandell (Author)2
I with thee would beginLina Sandell, 1832-1903 (Author)4
In the springtime fair but mortalLina Sandell, 1832-1903 (Author)2
Jag är ej mer min egenLina Sandell (Author)2
Jag är en gäst och främling Som mina fäder härCarolina Sandell (Author)2
Jag frågar ej, om du är enLina Sandell (Author)2
Jag har en trofast Fader, Som evigt älskar migLina Sandell (Author)2
Jag kastar det allt på JesusLina Sandell (Author)2
Jag längtar till himlen från sorger och stridLina Sandell (Author)2
Jag sökte ro i världen, men Carolina Sandell (Author)2
Jag vet ett namn så dyrt och kärtCarolina Sandell (Author)2
Jeg er en gjest og fremmedLina Sandell (Author)2
Jerusalem, Jerusalem, thou city ever blestLina Sandell (Author)6
Jesus foer v'rlden gifvit sitt lifCarolina V. S. Berg (Author)3
Jesus, goer mig ater stillaCarolina V. S. Berg (Author)2
Jesus, goer mig liten, ringaCarolina V. S. Berg (Author)2
Jesus, in stillness longing I waitCarolina V. S. Berg (Author)2
Jesus, lad din bange dueLina Sandell (Author)2
Jesus, lät din rädda dufvaLina Sandell (Author)2
Jesus, lifvets källaLina Sandell (Author)2
Jesus som farit dit upp till Guds himmelCarolina V. S. Berg (Author)2
Jesus, Thou my heart's delightLina Sandell (Author)1
Jesus, Thou my heart's desireLina Sandell (Author)2
Kan du gifva ditt hjärta för tidigt åt GudCarolina V. S. Berg (Author)3
Kan du giva ditt hj'rta foer tidigtLina Sandell (Author)1
Kommen, tagen, 'ten, drickenCarolina V. S. Berg (Author)4
K're fader i det hoegaCarolina V. S. Berg (Author)5
Låt mig börja med digLina Sandell (Author)2
Lef foer JesusCarolina V. S. Berg (Author)2
Lef för Jesus intet annatLina Sandell (Author)2
Lefver du det nya lifvetCarolina V. S. Berg (Author)2
Lev för Jesus. Intet annatLina Sandell (Author)2
Lever du det nye livetLina Sandell (Author)2
Med Jesus foerenad en gang genom tronCarolina V. S. Berg (Author)2
Min enda fromhet inför GudLina Sandell (Author)2
More secure is no one everLina Sandell (Author)4
Naturen firar pingstLina Sandell (Author)2
Nearer yet, dear Master, unto theeCarolina V. S. Berg (Author)2
Now before thee, Lord, we gatherCarolina Sandell (Author)4
O att den elden redan brunneLina Sandell (Author)2
O Father, thy kingdom is come upon earthLina Sandell Berg (Author)3
O Jesus, ditt namn 'r ett f'ste i noedenCarolina V. S. Berg (Author)2
O Jesus, du, som lidit harCarolina V. S. Berg (Author)2
O! ry Mpanefa ny toky rehetraLina Sandell (Author)2
Thou tender, gracious FatherLina Sandell (Author)8
Om han komme i dag, din Herre och GudLina Sandell (Author)2
Praise, my soul, the Lord in gloryCarolina V. S. Berg (Author)2
Pris Gud, all godhets källa vidCarolina V. S. Berg (Author)4
Pris vare dig o Jesus huldLina Sandell (Author)2
Er det sandt, at Jesus er min broder?Lina Sandell (Author)3
Samla dem allaCarolina V. S. Berg (Author)3
Stor och härlig varden dagenLina Sandell (Author)2
Strait [straight] is the gate to heaven aboveLina Sandell (Author)4
Strait is the gate to all that comeCarolina V. S. Berg (Author)9
Surely no one can be saferLina Sandell (Author)2
The numberless gifts of God's merciesCarolina Sandell Berg (Author)2
Thy holy wings, dear SaviorCarolina Sandell-Berg, 1832-1903 (Author (st. 1, 3))11
Tiden ilar bort, och vart lif 'r kortCarolina V. S. Berg (Author)3
Till verksamhet för Kristi skullCarolina V. S. Berg (Author)6
Tillkomme ditt rike, o Herre, vår GudCarolina V. S. Berg (Author)2
T'nk, n'r en gang allt moerker harCarolina V. S. Berg (Author)2
Tompo o! ampitandremoLina Sandell (Author)2
Tompo o! Mba te hihaonaLina Sandell (Author)2
Tryggare kan ingen varaLina Sandell (Author)14
Ungdom som går ut i världenLina Sandell (Author)2
Upp, min sj'l, att Herren lofvaCarolina V. S. Berg (Author)3
Uppstandelsens och varens hoegtidCarolina V. S. Berg (Author)2
Vak upp, vak upp, hör på, ack hör ett budCarolina V. S. Berg (Author)2
Välsignad, min trofaste Herre och GudLina Sandell (Author)2
Ved Jesu hjerte er der luntLina Sandell (Author)2
Vill du ga med till himlenCarolina V. S. Berg (Author)2
Who have found so safe a stationCarolina V. S. Berg (Author)2
Yngling, som gar ut i v'rldenCarolina V. S. Berg (Author)2

Data Sources

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements