S8. Herre, jag beder

1 Herre, jag beder,
Fattig och hjälplös i mig:
Se till mig neder,
Öppna mitt hjärta för dig!

2 Råd du därinne,
Låt mig se ljus i ditt ljus!
Aldrig mitt sinne
Mättas af stoft eller grus.

e Sänd från det h¨ga
Anden, som utgår af dig,
Och med ditt öga
Led mig på sanningens stig!

4 Våren försvinner
Hastigt, likt dage i går.
Säll den, som finner
Lifvet i ungdomens vår!

Text Information
First Line: Herre, jag beder
Title: Herre, jag beder
Author: Lina Sandell
Meter: 5 7, 5 7.
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Bön; Prayer
Tune Information
Name: HERRE, MIT HJÄRTA
Composer: Carl Sjögren
Meter: 5 7, 5 7.
Key: G Major or modalSuggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.