S83. Helge Ande, kom hit neder

1 Helge Ande, kom hit neder,
Kom med nåd, med lif och ljus!
När du rum i hjärtat reder,
Då blir d¨r ett lofvets hus.
Lifvets ord du kan förklara,
Så att vi det fatta väl,
Må vi ock dess kraft erfara,
Fyll med eld nu hvarje själ!

2 Dyre vän i all vår smärta,
Kom med nåd och läkedom,
Tala nu till hvarje hjärta
Om din kärleks rikedom.
Mången finns, som är i hara,
Som på syndens börda bär,
Lös dem utur Satans snara,
Tala frid til själen här.

3 Hör vår bøn, all godhets källa,
Fader, Son och Helge And'
Nåd i strömmar från dig välla –
Räck till oss din allmakts hand.
Kom till gamla, kom till unga
I din kraft och härlighet,
Och vi vilja jubla, sjunga,
Lofva dig i evighet.

Text Information
First Line: Helge Ande, kom hit neder
Title: Helge Ande, kom hit neder
Meter: 8 7, 8 7. D
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Bön; Prayer
Tune Information
Name: [Helge Ande, kom hit neder]
Key: B♭ MajorMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.