Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Helge Ande, kom hit neder

Helge Ande, kom hit neder

Tune: PILGRIM SONG (Heede)
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Helge Ande, kom hit neder,
Kom med nåd, med lif och ljus!
När du rum i hjärtat reder,
Då blir d¨r ett lofvets hus.
Lifvets ord du kan förklara,
Så att vi det fatta väl,
Må vi ock dess kraft erfara,
Fyll med eld nu hvarje själ!

2 Dyre vän i all vår smärta,
Kom med nåd och läkedom,
Tala nu till hvarje hjärta
Om din kärleks rikedom.
Mången finns, som är i hara,
Som på syndens börda bär,
Lös dem utur Satans snara,
Tala frid til själen här.

3 Hör vår bøn, all godhets källa,
Fader, Son och Helge And'
Nåd i strömmar från dig välla –
Räck till oss din allmakts hand.
Kom till gamla, kom till unga
I din kraft och härlighet,
Och vi vilja jubla, sjunga,
Lofva dig i evighet.

Source: Lutherförbundets Sångbok #S83

Text Information

First Line: Helge Ande, kom hit neder
Meter: 8.7.8.7 D
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S83

Suggestions or corrections? Contact us