Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

S89. Hvilken vän vi ha i Jesus

1 Hvilken vän vi ha i Jesus,
Han vill hjälpa och förmår,
All vår börda själf han lättar,
När vår bön til honom går.
Ack, vi ofta friden mista,
Sorg och mörker blir vår lön,
Blott för det att vi ej bära
All vår nöd till Gud i bön.

2 Har du frestelser och pröfning,
Synes lifvets kamp dig svår?
Kraft och makt du återvinner,
Om i bön till Gud du går.
Om dig vänner fly och svika,
Får du hat till kärleks lön,
Endast Jesus kan di trösta:
Bär till honom allt i bön!

3 Är ditt hjärta fullt af oro
Och ej någon tröst dig når?
Jesus är din enda tillflykt,
Tröst af honom visst du får.
I hans hulda famn du finner
Ljuflig ro och hvila skön,
Om till honom blott du ilar
Med din nöd i tro och bön.

Text Information
First Line: Hvilken vän vi ha i Jesus
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Bön; Prayer
Tune Information
Name: WHAT A FRIEND WE HAVE IN JESUS
Composer: C. C. Converse
Meter: 8 7, 8 7. D.
Key: F Major or modalMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us