S97. Bygger du ditt hus på sanden

1 Bygger du ditt hus på sanden
Här bland storm och vindens sus?
Eller bygger du på klippan,
Som står fat vid böljans brus?

Kör:
Det uar viktigt, det är viktigt
Se dig själf i ordets ljus!

2 Fäster du ditt hopp på Kristus?
Där är säker byggnadsgrund;
Då går du ock trygg mot faran
I den vilda stormens tund,

Kör:
Och din sällhet, och din sällhet
Kan ej rubbas af sin grund.

3 Bygg på klippan, bygg på klippan!
Snart kan slagregn komma på!
Stormens makter äro stora,
Hårdt skall hoppet pröfvas då.

Kör:
Bygg på klippan, bygg på klippan,
Evigt skall du då bestå.

Text Information
First Line: Bygger du ditt hus på sanden
Title: Bygger du ditt hus på sanden
Author: Elizabeth Codner
Meter: 8 7, 8 7. Med kör
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Sinnesändring och Tro; Conversion and Faith
Tune Information
Name: LORD, I HEAR OF SHOWERS OF BLESSING
Composer: Wm. B. Bradbury
Meter: 8 7, 8 7. Med kör
Key: F Major or modal
Copyright: Public DomainMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements