Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

125. Gud, efter dig mig længes

1 Gud, efter dig mig længes,
Af Sorgen Hjertet trænges,
Til dig staar al min Lid;
Alt paa dit Ord og Naade
Jeg trøster i min Vaade,
O Herre, vær mig mild og blid!

2 Mit Hjerte gjøres bange
For mine Synder mange,
Jesus er dog min Trøst;
Jeg tror ham vel for alle,
Han vil ei fra mig falde,
Han har mig med sit Blod forløst.

3 Stor Fristelse jeg finder,
Min Synd saa hart mig binder,
O Gud, hjælp mig derfra!
Lad mig fortabt ei blive
I Døden eller Live,
Jeg evig dig vil prise da!

4 O Jesu, Lifsens Herre,
Vil du min Jesus være!
Jesus, hvor sødt et Navn!
Jesus, min Frelser milde,
Vil sig fra mig ei skille,
Jesus, han er min trygge Havn.

5 Gud Fader, dig miskunde,
Lad mig ei gaa til Grunde,
Mit Haab er sat til dig!
Guds Søn, som mig forløste,
Du hjælpe mig og trøste,
Styrk det, du har begyndt i mig!

6 Guds Aand i lige Maade
Mig give Visdom Naade,
Giv lykke, gode Raad,
Til flittig Tjener være,
Mit Kors taalmodig bære,
Og faa i Himlen Deel og Lod!

Text Information
First Line: Gud, efter dig mig længes
Author: Hans C. Sthen
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Fjerde Søndag i Advent: Til Aftensang; Fourth Sunday in Advent: For Evening; God's Call (7 more...)
Notes: Som: Nu hviler Mark og Enge (Nr. 614)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us