Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

125. Gud, efter dig mig længes

1 Gud, efter dig mig længes,
Af Sorgen Hjertet trænges,
Til dig staar al min Lid;
Alt paa dit Ord og Naade
Jeg trøster i min Vaade,
O Herre, vær mig mild og blid!

2 Mit Hjerte gjøres bange
For mine Synder mange,
Jesus er dog min Trøst;
Jeg tror ham vel for alle,
Han vil ei fra mig falde,
Han har mig med sit Blod forløst.

3 Stor Fristelse jeg finder,
Min Synd saa hart mig binder,
O Gud, hjælp mig derfra!
Lad mig fortabt ei blive
I Døden eller Live,
Jeg evig dig vil prise da!

4 O Jesu, Lifsens Herre,
Vil du min Jesus være!
Jesus, hvor sødt et Navn!
Jesus, min Frelser milde,
Vil sig fra mig ei skille,
Jesus, han er min trygge Havn.

5 Gud Fader, dig miskunde,
Lad mig ei gaa til Grunde,
Mit Haab er sat til dig!
Guds Søn, som mig forløste,
Du hjælpe mig og trøste,
Styrk det, du har begyndt i mig!

6 Guds Aand i lige Maade
Mig give Visdom Naade,
Giv lykke, gode Raad,
Til flittig Tjener være,
Mit Kors taalmodig bære,
Og faa i Himlen Deel og Lod!

Text Information
First Line: Gud, efter dig mig længes
Author: Hans C. Sthen
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Fjerde Søndag i Advent: Til Aftensang; Fourth Sunday in Advent: For Evening; God's Call (7 more...)
Notes: Som: Nu hviler Mark og Enge (Nr. 614)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements