135. Synger for Herren og leger, I Himmelske Hære!

1 Synger for Herren og leger, I himmelske Hære!
Takker vor Frelser, ophøier og giver ham Ære!
Kommer og ser,
Hvad her forunderlig sker,
Gud vil et Menneske være!

2 Synger for Herren og leger al Jorderigs Ender!
Gud sig til Syndere arme miskundelig vender,
Naade og Fred
Sender han itl os herned,
Synger og klapper i Hænder!

3 Tænk, hvilket Under! hvor langt sig dog Gud har nedladet!
Tænk, hvilken Naade, havd Offer og traads han blev hadet!
Jesus er fød,
Frelser os ud af al Nød,
Bøder alt, hvad os har skadet!

4 Gud aabenbaret is Kjødet, hvo kan det udgrunde!
Himmerigs Døre oplades i største Nøds Stunde!
Gud selv er her!
Skynder nu til ham enhver,
Favner ham fortest, I kunne!

5 Har du, o Herre, da ogsaa paa mig villet tænke?
Vil du dit Hjerte mig fuldt af Forbarmelse skjænke?
Hvor maa jeg da
Være saa inderlig glad,
At ingen Sorg mig kan krænke!

6 Herligheds Konge, af Miskund du Manddom vil tage!
Hjertet af Kjærlighed fuldt jeg dig giver tilbage.
Herre! du er
Den, jeg allen har kjær,
Evig jeg Sund vil forsage.

7 O min Immanuel, kom i mit Hjerte af fødes!
Kom du, min Frelser! thi uden dig maa jeg forstødes.
Lev udi mig,
Gjor mig til Et nu med dig,
Gud signe Dagen, vi mødes!

8 Jesus, til dig vil jeg Hjertet, saa høit jeg kan, hæeve,
Lad mig din Yndest at vinde kun stunde og stræve!
Tag mig i Tugt,
Giv mig Omvendelsens Frugt:
Evig for dig kun at leve!

Text Information
First Line: Synger for Herren og leger, I Himmelske Hære!
Author: Gerh. Tersteegen
Translator: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Første Juledag: Til Ottesang og Høimesse; First Christmas Day: High Mass; Mariæ Bebudelses Dag: Til Hoimesse (3 more...)
Notes: Som: Lover den Herre (Nr. 175)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.