We don't often ask for money. Just twice a year. This is one of those times. 

So, please, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? 

In April 2020, according to Google Analytics, our Hymnary website had roughly 1.5 million sessions from approximately 1 million users. Both numbers were up 40% from April 2019. Amazing. And what a blessing! But it is expensive to serve all of these people -- worship leaders, hymnologists, hymn lovers and more -- people like you who love hymns.

And we have limited sources of revenue. This fund drive is one critical source. 

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do. 

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. 

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

135. Synger for Herren og leger, I Himmelske Hære!

1 Synger for Herren og leger, I himmelske Hære!
Takker vor Frelser, ophøier og giver ham Ære!
Kommer og ser,
Hvad her forunderlig sker,
Gud vil et Menneske være!

2 Synger for Herren og leger al Jorderigs Ender!
Gud sig til Syndere arme miskundelig vender,
Naade og Fred
Sender han itl os herned,
Synger og klapper i Hænder!

3 Tænk, hvilket Under! hvor langt sig dog Gud har nedladet!
Tænk, hvilken Naade, havd Offer og traads han blev hadet!
Jesus er fød,
Frelser os ud af al Nød,
Bøder alt, hvad os har skadet!

4 Gud aabenbaret is Kjødet, hvo kan det udgrunde!
Himmerigs Døre oplades i største Nøds Stunde!
Gud selv er her!
Skynder nu til ham enhver,
Favner ham fortest, I kunne!

5 Har du, o Herre, da ogsaa paa mig villet tænke?
Vil du dit Hjerte mig fuldt af Forbarmelse skjænke?
Hvor maa jeg da
Være saa inderlig glad,
At ingen Sorg mig kan krænke!

6 Herligheds Konge, af Miskund du Manddom vil tage!
Hjertet af Kjærlighed fuldt jeg dig giver tilbage.
Herre! du er
Den, jeg allen har kjær,
Evig jeg Sund vil forsage.

7 O min Immanuel, kom i mit Hjerte af fødes!
Kom du, min Frelser! thi uden dig maa jeg forstødes.
Lev udi mig,
Gjor mig til Et nu med dig,
Gud signe Dagen, vi mødes!

8 Jesus, til dig vil jeg Hjertet, saa høit jeg kan, hæeve,
Lad mig din Yndest at vinde kun stunde og stræve!
Tag mig i Tugt,
Giv mig Omvendelsens Frugt:
Evig for dig kun at leve!

Text Information
First Line: Synger for Herren og leger, I Himmelske Hære!
Author: Gerh. Tersteegen
Translator: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Første Juledag: Til Ottesang og Høimesse; First Christmas Day: High Mass; Mariæ Bebudelses Dag: Til Hoimesse (3 more...)
Notes: Som: Lover den Herre (Nr. 175)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.