Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

19. O Helligaand, kom til os ned

1 O Helligaand, kom til os ned,
Din Bolig du i os bered
Ved Ordets Lys og Stjerne!
Du Himmel-Lys, som mørknes ei,
Giv, at vi Sandheds Himmelvei
Ved dig maa følge gjerne!
Dit Skin
Hvert Trin
Os ledsage,
Og forjage
Mørkheds Tanker,
Som i vore Hjerter vanker!

2 Giv Kraft og Virkning ved dit Ord,
Som Gud os sendte ned til Jord,
Lad det som Luset brænde,
At vi Gud Fader og Guds Søn
Og Aanden, vores Deel saa skjøn,
I hellig Enhed kjende!
Giv Tro,
Giv Ro!
Lær at haabe,
Hjælp at raabe,
Giv, vi alle
Kunde Jesum Herre kalde!

3 Du Visdoms rige Kildervæld,
Som fylder hver gudfrygtig Sjæl,
Lær os det her i Live,
At vi ved Troens Enighed
Med sand indbyrdes Kjærlighed
Maa godt Eksempel give!
Bøi du
Vor Hu
Til din Lære,
Dig til Ære
Hjælp at prise
Gud, og hver Mand Godt bevise!

4 Stat du os paa vor Vandring bi,
Før os selv paa den rette Sti,
Lad Foden ikke glide!
Giv i vort Løb Bestandighed,
Lær os dit Kors med Taalighed
I Troens Kraft at lide!
Trøst selv
Vor Sjæl!
I al Sorgen
Vær du Borgen,
Hvor vi trygge
Kan i Nødens Tider bygge!

5 O byre Balsam, ædle Saft,
Du os al overflødig Kraft
Og Hjerte-Styrkning give,
Naar vore Fienders Pileskud
Bil os i Striden fordre ud,
At vi mag stærke blive!
Vor Sjæl
Fuld vel,
At de Plager,
Som den nager,
Kan forsvinde,
Og vi Lægedom maa finde!

6 Du yndig Dugg, fald til os ned,
Velsigne os med Frugtbarhed,
Lad Kjærlighed tiltage,
At hver en Sjæl forbunden maa
I Pagten med sin Næste staa
I alle Livsens Dage!
Men Strid
Og Splid,
Som bedrøver
Og berøver
Dig din Ære,
Lad din Ild som Straa fortære!

7 Lad os i Troens Hellighed
Opnaa vort Lives Maal og Med,
Og giv os denne Naade,
At vi herefter kjende maa,
Hvor vi umulig kan bestaa,
Om Kjødet selv maa raade.
Drag Du
Vor Hu,
Sjæl og Grunde,
At vi stunde
Til det Høie,
Og vort Hjerte til dig føie!

Text Information
First Line: O Helligaand, kom til os ned
Author: M. Schirmer
Translator: S. Jonassøn
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Sædvanlige Salmer til Høimesse: For Prædiken; Common Hymns for High Mass: For Preaching; Tredie Søndag i Faste: Til Hoimesse (9 more...)
Notes: Som: Af Høiheden oprunder er (Nr. 140)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements