Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

O helligaand kom til os ned

Full Text

1 O Helligaand, kom til os ned,
Din Bolig du i os bered
Ved Ordets Lys og Stjerne!
Du Himmel-Lys, som mørknes ei,
Giv, at vi Sandheds Himmelvei
Ved dig maa følge gjerne!
Dit Skin
Hvert Trin
Os ledsage,
Og forjage
Mørkets Tanker,
Som i vore Hjerter vanker!

2 Giv Kraft og Virkning ved dit Ord,
Som Gud os sendte ned til Jord,
Lad det som Luset brænde,
At vi Gud Fader og Guds Søn
Og Aanden, vores Del saa skjøn,
I hellig Enhed kjende!
Giv Tro,
Giv Ro!
Lær at haabe,
Hjælp at raabe,
Giv vi alle
Kunde Jesus Herre kalde!

3 Du Visdoms rige Kildervæld,
Som fylder hver gudfrygtig Sjæl,
Lær os det her i Live,
At vi ved Troens Enighed
Med sand indbyrdes Kjærlighed
Maa godt Eksempel give!
Bøi du
Vor Hu
Til din Lære,
Dig til Ære
Hjælp at prise
Gud, og hver Mand godt bevise!

4 Staa du os paa vor Vandring bi,
Før os selv paa den rette Sti,
Lad Foden ikke glide!
Giv i vort Løb Bestandighed,
Lær os dit Kors med Taalighed
I Troens Kraft at lide!
Trøst selv
Vor Sjæl!
I al Sorgen
Vær du Borgen,
Hvor vi trygge
Kan i Nødens Tider bygge!

5 O byre Balsam, ædle Saft,
Du os al overflødig Kraft
Og Hjerte-Styrkning give,
Naar vore Fienders Pileskud
Bil os i Striden fordre ud,
At vi mag stærke blive!
Vor Sjæl
Fuld vel,
At de Plager,
Som den nager,
Kan forsvinde,
Og vi Lægedom maa finde!

6 Lad os i Troens Hellighed
Opnaa vort Lives Maal og Med,
Og giv os denne Naade,
At vi herefter kjende maa,
Hvor vi umulig kan bestaa,
Om Kjødet selv maa raade.
Drag du
Vor Hu,
Sjæl og Grunde,
At vi stunde
Til det Høie,
Og vort Hjerte til dig føie!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #19

Author: Michael Schirmer

Schirmer, Michael, son of Michael Schirmer, inspector of wine casks at Leipzig, was born at Leipzig, apparently, in July, 1606, his baptism being entered as on July 18, in the registers of St. Thomas's Church there. He matriculated at the University of Leipzig, at Easter, 1619, and graduated M.A. in 1630. In 1636 he was appointed subrector, and in 1651 conrector of the Greyfriars Gymnasium at Berlin. During his conrectorship the rectorship fell vacant several times, and each time, after he had officiated as prorector during the vacancy, a younger man than he was set over him (probably on account of Schirmer's feeble health) till, last of all, in May, 1668, the sub-rector was promoted over his head. In the same year Schirmer retired from o… Go to person page >

Translator: Sören Jonassøn

(no biographical information available about Sören Jonassøn.) Go to person page >

Text Information

First Line: O helligaand kom til os ned
Author: Michael Schirmer
Translator: Sören Jonassøn
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Tune

WIE SCHÖN LEUCHTET

Adapting a tune written for Psalm 100 found in Wolff Köphel's Psalter (1538), Nicolai composed WIE SCHÖN LEUCHTET, which was published with the text in 1599. Although the tune was originally more varied rhythmically, the hymnal version here is isorhythmic (all equal rhythms) and set to the rich ha…

Go to tune page >


Timeline

Instances

Instances (1 - 8 of 8)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Boerneharpen. 3. del. En Sangbog for Uge-og Sondagsskolen og Hjemmet #d41
Evangeli harpe : et udvalg af salmer og aandelige sange til brug i menigheden, söndagsskolen og hjemmet #12
Kirkesalmebog #d455
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #19Text
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #274Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #19Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d331
The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America #d213
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements