So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

210. Jeg raaber, Herre Jesu Krist

1 Jeg raaber, Herre Jesu Krist,
Og beder, hør min Klage,
Den rette Tro den giv mig vist,
At jeg skal ei forsage,
Men stande fast, o Herre min,
Det vilde du mig give,
Her i Live
Ved Aand og Naaden din
Hart hos dit Ord at blive!

2 Jeg beder meer, o Herre Gud,
Du kan saa vel det mage,
Godt Haab mig giv til Enden ud
I mine tunge Dage!
At naar jeg gaar af Verden bort,
Jeg trøster i min Vaade
Paa din Naade,
Ei paa, hvad jeg har gjort,
Det er mig ingen Vaade.

3 Und mig og det, af Hjertens Grund
I Kjærlighed at blive,
Min Fiende elske allen Stund,
Og hannem saa tilgive,
Som du og selv har gjort mod mig,
For Ondt ham Godt tilvende,
Lade kjende
Den Ven i Himmerig,
Hvis Miskund ei har Ende!

4 Lad ingen Modgang, Lyst og Nød
Saa sterk imod mig skride,
Om det saa gjælder Liv og Død,
At de mig fra dig slide!
Lad ingen Ting saa være kjær,
Den skulde mig formene
Dig at tjene;
For alt i Verden er,
Du skal mig have ene!

5 Jeg ligger her i Sjæle-Strid,
Mig Djævelen gjør bange,
Og bruger al sin Kunst og Flid,
At tage mig til Fange!
Thi hjælp og styrk min Usseldom!
Han ellers fort mig felder,
Træet helder,
Men du er miskundsom,
Du kommer, naar det gjelder.

Text Information
First Line: Jeg raaber, Herre Jesu Krist
Author: Joh. Agricola
Translator: Ukj.
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Second Sunday after Holy Three Kings Day: For Evening; Anden Søndag efter Hellig Tre-Konges Dag: Til Aftensang; God's Call (8 more...)
Tune Information
Name: [Jeg raaber, Herre Jesu Krist]
Key: d minor or modal
Source: Hos J. Klug, 1535Media
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.