Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

210. Jeg raaber, Herre Jesu Krist

1 Jeg raaber, Herre Jesu Krist,
Og beder, hør min Klage,
Den rette Tro den giv mig vist,
At jeg skal ei forsage,
Men stande fast, o Herre min,
Det vilde du mig give,
Her i Live
Ved Aand og Naaden din
Hart hos dit Ord at blive!

2 Jeg beder meer, o Herre Gud,
Du kan saa vel det mage,
Godt Haab mig giv til Enden ud
I mine tunge Dage!
At naar jeg gaar af Verden bort,
Jeg trøster i min Vaade
Paa din Naade,
Ei paa, hvad jeg har gjort,
Det er mig ingen Vaade.

3 Und mig og det, af Hjertens Grund
I Kjærlighed at blive,
Min Fiende elske allen Stund,
Og hannem saa tilgive,
Som du og selv har gjort mod mig,
For Ondt ham Godt tilvende,
Lade kjende
Den Ven i Himmerig,
Hvis Miskund ei har Ende!

4 Lad ingen Modgang, Lyst og Nød
Saa sterk imod mig skride,
Om det saa gjælder Liv og Død,
At de mig fra dig slide!
Lad ingen Ting saa være kjær,
Den skulde mig formene
Dig at tjene;
For alt i Verden er,
Du skal mig have ene!

5 Jeg ligger her i Sjæle-Strid,
Mig Djævelen gjør bange,
Og bruger al sin Kunst og Flid,
At tage mig til Fange!
Thi hjælp og styrk min Usseldom!
Han ellers fort mig felder,
Træet helder,
Men du er miskundsom,
Du kommer, naar det gjelder.

Text Information
First Line: Jeg raaber, Herre Jesu Krist
Author: Joh. Agricola
Translator: Ukj.
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Second Sunday after Holy Three Kings Day: For Evening; Anden Søndag efter Hellig Tre-Konges Dag: Til Aftensang; God's Call (8 more...)
Tune Information
Name: [Jeg raaber, Herre Jesu Krist]
Key: d minor or modal
Source: Hos J. Klug, 1535Media
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements