209. Kom Helligaand med Skaber-Magt

1 Kom Helligaand med Skaber-Magt
Opret hvad Synd har ødelagt,
Og fyld hver Sjæl med Glæde sød,
Som er af dig til Livet fød!

2 En Trøsters store Navn du bær,
Guds Gave dyr og hjertenskjær,
Den syge Sjæl en Salve mild,
En Livsens Brønd, en hellig Ild.

3 Du Visdoms, Raads og Styrkes Aand,
Du Kraften af Guds høire Haand,
Du Lysets Bærer, Guds Ords Tolk
For alle Tungemaal og Folk;

4 Dit Lys optend i vor Forstand,
I Hjertet Kjærlighedens Brand,
Til Vanmagt vor og Usseldom
Med hellig Hjertestyrke kom!

5 Vor Fiende, jag ham langt paa Flugt,
Giv Fred og fager Troes Frugt.
Og lad os alle, Store, Smaa,
Udi din Sjæle-Omsorg staa!

6 Gjør os med Gud vor Fader kjendt,
Med Sønnen, som han har udsendt,
Med dig, som fra den begge gaar,
Og hjælp, at vi i Troen staar!

7 Vær lovet, Gud vor Fader god,
Guds Søn som op af Døde stod,
Og Trøsteren, som kom herned,
Vær lovet i al Evighed!

Text Information
First Line: Kom Helligaand med Skaber-Magt
Author: Gregor den store
Translator: Luther
Translator: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Anden Søndag efter Hellig Tre-Kongers Day: Til Aftensang; Second Sunday after Holy Three Kings Day: For Evening; Gjenfødelse (12 more...)
Tune Information
Name: [Kom Helligaand med Skaber-Magt]
Key: C Major
Source: 8 Aarh.Media
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.