Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

247. O Fader vor, barmhjertig, god

1 O Fader vor, barmhjertig, god,
Os vilde til dig kalde,
Og stenke os med Kristi Blod,
Som bortta'r Synder alle,
Lad komme her dit hellig' Ord,
Din Vilje at forklare,
Det som har Himmel skabt og Jord,
Det maa vor Lærdom vare,
At vi ei vild skal fare!

2 Saa raabe vi nu her til dig,
Ei andet er til Raade:
Thi ingen ta'r dit Ord til sig,
Om han ei faar din Naade:
O hellig' Fader, tænk derpaa,
At Djævlen gjør os Vaande,
Vil tage dine Ord os fra
Og faa os sig til Haande,
Thi hjælp os fast at stande!

3 O Gud og Menn'ske Jesu Krist,
Som Synden paa dig lagde,
Du vidste vel vor store Brøst,
Da du os Hjælp tilsagde:
O Jesu Krist, vor Broder kjær,
Du værdes det at holde,
Husvaleren lad komme her,
Som ter os Sandhed alle,
At vi ei fra dig falde!

4 Du gode Helligaand, o kom,
Slid sønder Djævlens Snare,
Lad Guds Ord faa i Hjertet Rum,
Og Krist i os forklare!
Saa blive vi og helliggjort,
Og prise Gud med Gammen,
Af Jesu Kristi evig' Ord,
Ham takker allesammen!
Og synger alle Amen!

Text Information
First Line: O Fader vor, barmhjertig, god
Author: Olaus Petri
Translator: Ukj.
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Søndag Septuagesima: Til Høimesse; Septuagesima: High Mass; Guds Ord (9 more...)
Notes: Som: Nu er os Gud miskundelig (Nr. 28)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements