Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Text:I Dag er Naadens Tid
Author:Ukj.
Translator:Brorson

387. I Dag er Naadens Tid

1 I Dag er Naadens Tid,
I Dag er Gud at finde,
Nu kan alvorlig Flid
Hans milde Hjerte vinde,
Op, op til Bedrings Graad
Og efter Jesum jag,
Men snart, det er mit Raad,
Nu heder det: i Dag!

2 Se, hvor behagelig
Fremskinner Naadens Straale!
Men det, at bedre sig,
Kan ei Forhaling taale;
Maaske din Klokke slaar
I Dag sit sidst Slag–
Nu læges Sjalesaar,
Nu heder det: i Dag!

3 I Dag begynd, og spar
Det ikke til i Morgen,
Hvad Morgendagen har
At vente, er forborgen;
Forhaling bør ei ske
I saadan vigtig Sag,
Nu faar du op at se,
Nu heder der: i Dag!

4 Træng i Guds Arme ind,
Og fat din Jesu Hjerte,
Det koste i dit Sind
Ihvad det vil for Smerte;
Til Kronen gaar man ei
Udi sin gode Mag,
Træng ind, nu er der Vei,
Nu heder der: i Dag!

5 I Dag maaske du kan
Fuldende dine Dage,
At Timeglassets Sand
Har intet mer tilbage;
Se, hvilken Vredes Sky!
Søg Naadens Skjul og Tag
I Jesu Vunders Ly!
Nu heder der: i Dag!

6 Endnu er Hjælp at faa
For knuste Hjerters Raaben,
Endnu er Gud at naa,
Endnu er Himlen aaben;
End Hører du hans Ord
Til Kjærlighed Fordrag,
Endnu er naaden stor,
Nu heder der: i Dag!

7 Et lidet Øieblik
Er al vor Levnets Dage,
Den kaade Ungdoms Skik
Lad derfor rent tilbage;
Betænk dit Sjæle-Gavn
Og Himlens søde Smag,
Vend om i Jesu Navn!
Nu heder der: i Dag!

8 Det er en liden Stund,
Saa lukkes Himlens Døre;
Begræd de mange Pund,
Endnu er Naaden større,
Og vinker dig henind
I Jesu Favnetag;
Men skynd dig, som en Hind,
Nu heder det: i Dag!

9 Som Varnet ikke før
I Moders Arm vil tie,
Saaaledes Sjælen bør,
Som føler syndens Svie,
I Verden svigersød
Ei finde mer Behag,
Men kun i Naadens Skjod;
Nu heder der: i Dag!

10 Ak, evig Evighed!
Den maatte nok betænkes,
Hvor de Frodømte ned
I Vredens Sø skal sænkes!
Hvor er der godt hos Gud!
O, kom da, Hjerte, tag
Mod Naadens søde Bud
I Dag, i Dag, i Dag!

Text Information
First Line: I Dag er Naadens Tid
Translator: Brorson
Author: Ukj.
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Almindelig Bededag: Til Ottesang og Høimesse; Ordinary Prayer Day: High Mass; Omvendelsen (11 more...)
Source: Tysk
Notes: Som: O Gud, du fromme Gud (Nr. 526)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements