Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

388. Herre, jeg har handlet ilde!

1 Herre, jeg har handlet ilde!
Syndens Magt blev mig for stor,
Veien jeg ei vander vilde,
Den du viser i dit Ord;
Og–hvor findes nu den Hule,
Hvor min Skam jeg kunde skjule?

2 Jeg kan mig for dig ei vare,
Du i Veien altid staar,
Vil jeg høit til Himmels fare,
Eller ned i Afgrund gaar,
Fløi jeg end til Verdens Ender,
Du er, hvor jeg mig henvender.

3 Jeg har syndet mod dig, Herre,
Syndet har jeg al min Dag,
Jeg gik frem fra Ondt til Verre,
Glemte dort min Sjæle-Sag;
Derfor nu jeg for din Vrede
Skjælve maa af Angst og græde.

4 O min Gud! om nogen kunde
Se og tælle Havets Sand,
Dog formaar han ingenlunde
Al min Synd og Uforstand
Og min Ondskab med sin Tale
Ret til Fulde af afmale.

5 Græder, mine Øine, græder,
Hjerte, dine Kilder bryd,
Flømmer over hine Steder,
Som har seet min Udyd!
Al min Graad, jeg Støv og Aske,
Kan dog ei min Synd afvaske.

6 Men, o Jesu, dine Vunder,
Ja, en Draabe af dit Blod
Gjøre kan det Naadens Under,
At min Skade vorder god;
Derfor hen til dig jeg haster,
Mig for dine Fødder kaster.

7 Al den Skyld, du hos mig finder,
Sænk den ned i Miskunds Sø,
To mig reen af mine Synder,
Gjør dem som den hvide Sne!
Lad din gode Aand mig drive,
At jeg fast ved dig maa blive!

Text Information
First Line: Herre, jeg har handlet ilde!
Author: J. Franck
Translator: Aegidius
Translator: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Almindelig Bededag: Til Ottesang og Høimesse; Ordinary Prayer Day: High Mass; Omvendelsen (5 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements