391. Lad dit Rige allevegne

1 Lad dit Rige allevegne
Vredes ud paa denne Jord!
Gjør det lyst i vore Egne
Ved dit klare Livsens Ord!
Dem, som Ordet lære, giv
Visdom og et helligt Liv,
Aand og Naade, Mund og Mæle
Til at redde mange Sjæle!

2 Lad dit Riges Glans forgylde
Kongens Hersker-Stav og Stol,
Lad ham udaf Jesu Fylde
Glimre som den blide Sol!
Kongens hele, Hus og Slægt
Tag udi din Varetægt,
Lad dem alle, dig ti Ære
Med din Naade prydet være!

3 Gud velsigne Øvrigheden,
Alle, hver udi sin Stand,
Som i Fare og i Freden
Vaage over Folk og Land!
Giv dem Visdom, Magt og Mod
Ret af ganske Hjerte-Rod
Til din Ære kun at søge,
Derved Landets Gavn forøge!

4 Ægtefolk i deres Bolig
Sig forene ret i Gud
Til at følge fromt og trolig
Med hinanden Herrens Bud!
Signe deres Livsens Frugt,
Signe deres Børne-Tugt,
At de, Smaa og Store, vandre
Alt til Himlen med hverandre!

5 Vær de Gamles Lys og Glæde,
Vær de Unges Fryd og Lyst!
Giv enhver i Enkesæde
Og de Faderløse Trøst!
Giv de Arme Opholds-Brod,
Sval de bange Sjæles Nød,
Giv de Uomvendte baade
Ret at se og søge Naade!

6 Læg de Syge, læsk de Svage,
Løs, o Gud, de Bundnes Baand!
Hjælp enhver sit Kors at tage,
Styrk os med din gode Aand!
Lad os, hvor vi staar og gaar,
Naar vor sidste Time slaar,
Salig gjennem Døden stige
Ind til dig i Himmerige!

Text Information
First Line: Lad dit Rige allevegne
Author: H. A. Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Almindelig Bededag: Til Ottesang og Høimesse; Ordinary Prayer Day: High Mass; Omvendelsen (9 more...)
Notes: Som: Vær nu glad og vel til Møde (Nr. 617)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.