Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

391. Lad dit Rige allevegne

1 Lad dit Rige allevegne
Vredes ud paa denne Jord!
Gjør det lyst i vore Egne
Ved dit klare Livsens Ord!
Dem, som Ordet lære, giv
Visdom og et helligt Liv,
Aand og Naade, Mund og Mæle
Til at redde mange Sjæle!

2 Lad dit Riges Glans forgylde
Kongens Hersker-Stav og Stol,
Lad ham udaf Jesu Fylde
Glimre som den blide Sol!
Kongens hele, Hus og Slægt
Tag udi din Varetægt,
Lad dem alle, dig ti Ære
Med din Naade prydet være!

3 Gud velsigne Øvrigheden,
Alle, hver udi sin Stand,
Som i Fare og i Freden
Vaage over Folk og Land!
Giv dem Visdom, Magt og Mod
Ret af ganske Hjerte-Rod
Til din Ære kun at søge,
Derved Landets Gavn forøge!

4 Ægtefolk i deres Bolig
Sig forene ret i Gud
Til at følge fromt og trolig
Med hinanden Herrens Bud!
Signe deres Livsens Frugt,
Signe deres Børne-Tugt,
At de, Smaa og Store, vandre
Alt til Himlen med hverandre!

5 Vær de Gamles Lys og Glæde,
Vær de Unges Fryd og Lyst!
Giv enhver i Enkesæde
Og de Faderløse Trøst!
Giv de Arme Opholds-Brod,
Sval de bange Sjæles Nød,
Giv de Uomvendte baade
Ret at se og søge Naade!

6 Læg de Syge, læsk de Svage,
Løs, o Gud, de Bundnes Baand!
Hjælp enhver sit Kors at tage,
Styrk os med din gode Aand!
Lad os, hvor vi staar og gaar,
Naar vor sidste Time slaar,
Salig gjennem Døden stige
Ind til dig i Himmerige!

Text Information
First Line: Lad dit Rige allevegne
Author: H. A. Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Almindelig Bededag: Til Ottesang og Høimesse; Ordinary Prayer Day: High Mass; Omvendelsen (9 more...)
Notes: Som: Vær nu glad og vel til Møde (Nr. 617)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements