We ask for donations here just twice a year. Before you hit the "close" button, would you please consider a gift to keep Hymnary.org going? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do. Last year, Hymnary had 11.3 million users from 243 countries around the globe, people like you who love hymns! To serve our many, many users well takes money, and we have limited sources of revenue. This fund drive is one such source. You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. From the entire Hymnary.org team, our grateful thanks.

Lad dit Rige allevegne

Lad dit Rige allevegne

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Lad dit Rige allevegne
Vredes ud paa denne Jord!
Gjør det lyst i vore Egne
Ved dit klare Livsens Ord!
Dem, som Ordet lære, giv
Visdom og et helligt Liv,
Aand og Naade, Mund og Mæle
Til at redde mange Sjæle!

2 Gud velsigne Øvrigheden,
Alle, hver udi sin Stand,
Som i Fare og i Freden
Vaage over Folk og Land!
Giv dem Visdom, Magt og Mod
Ret af ganske Hjerte-Rod
Til din Ære kun at søge,
Derved Landets Gavn forøge!

3 Ægtefolk i deres Bolig
Sig forene ret i Gud
Til at følge fromt og trolig
Med hinanden Herrens Bud!
Signe deres Livsens Frugt,
Signe deres Børne-Tugt,
At de, Smaa og Store, vandre
Alt til Himlen med hverandre!

4 Vær de Gamles Lys og Glæde,
Vær de Unges Fryd og Lyst!
Giv enhver i Enkesæde
Og de Faderløse Trøst!
Giv de Arme Opholds-Brod,
Sval de bange Sjæles Nød,
Giv de Uomvendte baade
Ret at se og søge Naade!

5 Læg de Syge, læsk de Svage,
Løs, o Gud, de Bundnes Baand!
Hjælp enhver sit Kors at tage,
Styrk os med din gode Aand!
Lad os, hvor vi staar og gaar,
Naar vor sidste Time slaar,
Salig gjennem Døden stige
Ind til dig i Himmerige!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #391

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d346

TextPage Scan

Kirkesalmebog #391

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #391

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #250

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #391

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.