Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Lad dit Rige allevegne

Lad dit Rige allevegne

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 5 hymnals

Full Text

1 Lad dit Rige allevegne
Vredes ud paa denne Jord!
Gjør det lyst i vore Egne
Ved dit klare Livsens Ord!
Dem, som Ordet lære, giv
visdom og et helligt Liv,
Aand og Naade, Mund og Mæle
Til at redde mange Sjæle!

2 Gud velsigne Øvrigheden,
Alle, hver udi sin Stand,
Som i Fare og i Freden
Vaage over folk og Land!
Giv dem visdom, Magt og Mod
Ret af ganske Hjerte-Rod
Til din Ære kun at søge,
Derved Landets Gavn forøge!

3 Ægtefolk i deres Bolig
Sig forene ret i Gud
Til at følge fromt og trolig
Med hinanden Herrens Bud!
Signe deres Livsens Frugt,
Signe deres Børne-Tugt,
At de, Smaa og Store, vandre
Alt til Himlen med hverandre!

4 Vær de Gamles Lys og Glæde,
Vær de Unges Fryd og Lyst!
Giv enhver i Enkesæde
Og de Faderløse Trøst!
Giv de Arme Opholds-Brod,
Sval de bange Sjæles Nød,
Giv de Uomvendte baade
Ret at se og søge Naade!

5 Læg de Syge, læsk de Svage,
Løs, o Gud, de Bundnes Baand!
Hjælp enhver sit Kors at tage,
Styrk os med din gode Aand!
Lad os, hvor vi staar og gaar,
Naar vor sidste Time slaar,
Salig gjennem Døden stige
Ind til dig i Himmerige!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #391

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Lad dit Rige allevegne
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d346
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #391
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #250Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #391Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d245
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements