So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

439. Den Idræt Gud er tækkelig

1 Den Idræt Gud er tækkelig,
Som Grund i Ordet haver;
Har du da, Jesu, lovet mig
Din Aand med rige Gaver,
Saa kommer jeg til dig:
Giv det, du loved mig!
Du, som med Sandheds Mund
Har talt af Hjertens Grund,
Og ei i Løgn er funden.

2 Her er jeg, foreholder dig
Dit Ord med Suk og Raaben,
Og i dit Løfte glæder mig:
Gjør Hjerte-Døren aaben!
Og send den Trøstermand,
Som billig kaldes kan
En Ild, en Dugg, et Baand,
Et Pant, en Brønd, en Aand,
En Salve og Guds Finger!

3 Kom Trøster, trøst min Banghed vel!
Kom Ild med salig Varme!
Kom Dug og læsk min Tørre Sjæl!
Kom Baand, forbind mig Arme!
Kom Aand og ytre dig!
Kom Pant, forvisse mig!
Kom Brønd og Sjælen kvæg!
Kom Salve, Hjertet læg!
Guds Finger kom med Styrke!

4 Kom store Gud, o Helligaand,
Fra høie Himmelbolig!
Giv, at i Liv og Død jeg kan
Ved Jesum henge trolig!
Nyt Hjerte mig bered,
Og giv Bodfærdighed!
Vær nu min Sjæle-Ro,
Gjør mig bedrøvet, fro,
Gjør mine Veie rene!

5 I mig min Jesu Miskundhed
Med gylden Bogstav skrive,
Fast Tro, ret Haab, sand Kjærlighed,
Godt Taal, glad Hjerte give!
Naar Tungen priser dig,
Mit Hjerte rør i mig,
Ja lad min Sjæl og Aand
Til Livsens søde Land
Med stadig Længsel tragte!

6 Oplys, du Kjærlighedens Lys,
Mit Hjertes mørke Hytte!
Bo selv i dette ringe Hus,
Og ikke deraf flytte!
O Gud, jeg beder dig,
Styrk du mig kraftelig,
Min Glæde, Ro og Rast,
Min Trøst, om Hjertet brast,
Vær du i Død o Live!

7 Uddriv mit egenraadig' Sind,
Lær mig mit Kjød at dræbe,
Tag min modvillig' Vilje ind,
Og lad mig altid stræve,
At holde stadig ved
I Jesu Kjærlighed,
Og altid færdig staa
Fra Verdens Ørk af gaa,
Og Himlen eftertragte.

Text Information
First Line: Den Idræt Gud er tækkelig
Author: S. Jonassøn
Author: G. W. Sacer
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Anden Pintsedag: Til Høimesse; Second Pentecost: High Mass; 10 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang (9 more...)
Notes: Som: Vor Gud han er saa fast en Borg (Nr. 296)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.