So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

475. Guds salige Godhed og Naade

1 Guds salige Godhed og Naade,
Som haver ei Maal eller Maade,
Sig alle tilkjende har givet,
Indbyder os alle til Livet.

2 Den driver os alle og tugter,
At bære Omvendelsens Frugter,
Og Synden at sky og forlade,
Som Helvede selv den at hade;

3 Al verdslig Begjæring forsage,
Paa det vi maa Herren behage,
Og lever vort høie Kald værdig,
Gudfrygtig og tugtig, retfærdig.

4 Og efter hans salig Vilje
Og Velbehag stedse os stille,
Samt altid med inderlig Længsel
At løses og løftes af Fængsel;

5 Den store Guds Komme forvente,
Naar han de Udvalte vil hente
Med Aander og Englernes Skare,
Sin Helligheds Kraft aabenbare;

6 Som leed for os Pine og Smerte,
At rense vort syndige Hjerte,
Al Ondskab fra os at bortskjære,
At vi maa hans Eiendom være;

7 Og stedse i Sind og Aand rene
Af Hjertet ham troligen tjene,
Den Helligaand ikke bedrøve,
I alt Godt os idelig øve.

8 Det giv os, o naadige Fader,
Som, ei dine Venner forlader,
Paa det vi saa evig dig kunde
Lovsynge med Hjerter og Munde!

Text Information
First Line: Guds salige Godhed og Naade
Author: J. Brunsmand
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Fjerde Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Fourth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Helliggjørelse og Fornyelse (16 more...)
Notes: Som: Med Sorgen og Klagen hold Maade (Nr 528)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.