21. Ak, levende Gud, jeg bekjender for dig

1 Ak, levende Gud, jeg bekjender for dig,
At jeg haver levet ugudelig,
Ak, hvor uværdig en Synder jeg er,
Det klager jeg for dig, min Herre kjær!

2 Intet Menneske tør jeg se op paa,
Det gjør min Synd, mig trykker saa,
Jeg haver syndet mod Himmel og Jord
Og mod dine hellige Bud og Ord.

3 Hvor skal jeg da henvende mig?
Hvem vil over mig forbarme sing?
Saa stor er da min syndig' Daad,
Hos intet Menneske finder jeg Raad.

4 Naar jeg opløfter mit Øie med Graad
Til syndet mod dig, o Gud;
Saa haver jeg syndet mod dig, o Gud;
Thi ved jeg nu hverken ind eller ud.

5 Jeg stor Forargelse givet har,
Og ondt mit Levnet fra Ungdom var,
Hvad skal jeg gjøre? hvad er mig bedst?
Skal jeg fortvivle, Herre Jesu Christ?

6 Du est jo dog min Frelsermand,
Barmhjertighed jeg finde kan
Hos dig, thi Liv og Salighed
Du af din Naade har bered.

7 Jeg derfor ikke fortvivle vil,
I hvad som Nogen siger dertil,
jeg slyr til dig, jeg vove det maa,
Min Lid og Love skal til dig staa.

8 Hos dig alene jeg søger med
Skjel Trøst, Raad og Hjælp for min arme Sjæl;
Dit Kreatur og Billede vist
Foragter du ei Herre Jesu Christ!

9 Saa bange og sorgfuld jeg kommer til dig,
O Herre, forskyd du ikke mig!
For Sorrig jeg neppe kan tale eller se,
O Herre, du mig din Naade bete!

10 Min Overtrædelse du udslet,
Og al min store Synd forgjet,
Gjør du mig ren og to mig huld,
Af al min Ondskab og Udyd!

11 Jeg ser min Uretfærdighed,
Min Synd den er mig slem og led,
Jeg gaver syndet alene mod dig,
Det maa jeg bekjende visselig.

12 Min arme Moder undfanged mig vist
Og fødte i Synd,o Herre Christ!
Bestænk mig, Herre, med Isop skjøn
Og med dit Blod, du Davids Søn!

13 Ja, Blodet, som af Saarene flød,
Dermed du forløste os alle af Nød;
To mig, at jeg bliver hvid som Sne,
Din Hellig-Aands Naade mig bete!

14 Giv mig i Hjertet Glæde og Ro,
At jeg kan stadig haabe og tro,
At du for din hellige Pine og Død
Forlader min Synd saa blodig rød!

15 En retvis Aand forny udi mig,
Forskyd mig ei, o Herre, fra dig,
Tag ei fra mig din Hellig-Aand,
Men giv mig Naade og ret Forstand

16 At jeg og Andre omvende maa,
Saa dig de kjende og Naade faa,
Oplad mine læber og Tungen min,
at jeg forkynder Æren din!

17 Thi intet Offer er dig saa kjær,
Som et angerfuldt Hjerte, din Naade begjær,
Bestænk med Christi Rosens Blod;
O Herre, vær mig naadig og god!

18 Besegl i mit Hjerte denne Trøst,
At du, Herre Christ, har mig forløst!
Dit Legem og Blod skal være mit Pant,
At jeg skal tro og vide for sandt.

19 At al min Synd udslettet er,
Det ske dig Pris, o Herre kjær,
Fra Evighed og til evig Tid,
Gud være os alle naadig og blid!

Text Information
First Line: Ak, levende Gud, jeg bekjender for dig
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Scripture:
Topic: Psalmer ved Skriftemaal; Confessions; Bodspsalmer (1 more...)
Notes: Mel. Ophold os, Herre, ved dit Ord; Author/Translator from index: Haans C. Sthen
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us