Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

20. Alene til dig, Herre Jesu Christ

1 Alene til dig, herre Jesu Christ,
Staar alt mit Haab paa Jorden;
Jeg ved, du est min Trøster vist,
du est min Frelser vorden;
Fra Verdens første Tid ei kom
Et Menneske paa Jorden saa from,
Der i min Nød kunde hjælpe mig;
Jeg raaber til dig,
Til dig mit Hjerte fortrøster sig.

2 Min Synd er stor og ganske svar,
Deraf er Sørger mine;
O Herre, gjør mig fra dem klar
Alt for din Død og Pine!
Og sig det til din Fader god,
At du mig frelste med dit Blod,
Saa bliver jeg af Synden løst;
Herre, vær min Trøst,
Giv det, du lovede med din Røst!

3 Giv mig af din Barmhjertighed
En christen Tro til Ende,
At jeg saa maatte din Sødhed
Ret inderligen kjende
Og over Alting elske dig,
Min Næste ligervis som mig!
Stat mig bi i min sidste End',
Din Hjælp mig send
Og Djævlens List saa fra mig vend!

4 Gud Fader ske Lov, Pris og Ær',
Som os alt Godt monne give!
Og Jesu Christ, vor Broder kjær,
At han hos os vilde blive!
Desligest og den Hellig-Aand,
Som er vor Trøster og Hjælper sand,
At vi Gud tjene med Hjertens Fryd
Her i denne Tid,
Og efter Døden i Evighed!

Text Information
First Line: Alene til dig, Herre Jesu Christ
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Psalmer ved Skriftemaal; Confessions; Bodspsalmer (3 more...)
Notes: Author/Translator from index: J. Schneesing. H. Thomissøn
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements