Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

290. Hos dig, o Jesu, sent om Nat

1 Hos dig, o Jesus, sent om Nat
En Mand paa Døren banker,
Han kommer hungrig, træt og mat
Af mange Tvilens Tanker.
Du vredes ikke, at han kom,
Men lader op saa mild og from,
Og tænder Lys, som Nat og Nød,
Ja Dom og Død
Med Livsens Straaler gjennembrød.

2 O tænk, min Sjæl, at have sat
Sig ved din Visdoms Kilde!
O tænk, en Nikodemus-Nat
Hos Jesus i det Stille!
Den undes dig, som søger gud,
Og du skal gaa fra Mødet ud
Med Lys udi din Frelses Sag,
Og andet lag
Der bli'r paa dig fra denne Dag.

3 Han siger dig du armer Flok,
Som efter Freden længes:
En Lærdoms Form er dig ei nok.
Nyt Liv er det, som trænges;
Thi hvad af Kjød er fød, er Kjød,
Ser ei Guds rige, men kun Død;
En Fødsel kun af Aanden dig
Gjør aandelig
Og paa ny Liv i Christo rig.

4 Ja, om du skal Guds Rige se,
Da maa paany du fødes;
Af Vand og Aand saa maa det ske,
Den gamle Adam dødes.
Du veed ei, hvordan det gaar til,
Men vist det sker, hvad Gud han vil,
Og Aandens Vei du ei forstaar,
I Løn den gaar,
Og ved Guds Ord sin Agt den naar.

5 Der blæser Vind, dens Sus og Brus
Du merke kan og høre,
Men kjender ei dens Tilholds Hus,
Og hvorhen den vil føre:
Saa er det med den Sjæl, som fik
Ved Aandens Idræt anden Skik;
Du bliver ny og merker grant,
At vist og sandt
Et Aandens Lys i dig oprandt.

6 Men Jesus er din Rednings-Grund,
Paa Korsets Træ ophøiet,
At hvo til ham i Trængsels Stund
Med Tro opløfter Øiet,
Han Lægedom til Livet faar
Mod Slangens Bid og Banesaar,
Saa Jesu Død ved Tro og Daab
Er Frelses Haab
For hver, som staar med Angers Raab.

7 Det gjør min Sjæl saa stærk og glad,
At Gud mig givet haver
Gjenfødelsens det dyre Bad
Med Aandens himmelgaver,
Har revet mig af Satans Garn,
Og gjort mig der til et guds Barn,
Thi give Gud, hos Daabens Pagt
Ved Aandens Magt
Jeg stærk i Troen staar paa Vagt!

Text Information
First Line: Hos dig, o Jesu, sent om Nat
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Trinitatis-Søndag; Trinity Sunday; Om den treenige Gud (3 more...)
Notes: Author/Translator from index: Landstad
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements