Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.)

#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
201Jesu, Verdens FrelsermandTextPage Scan
202Den Nat, da Jesus blev forraadtTextPage Scan
203Du hjertekjære Jesu Christ!TextPage Scan
204Gud Hellig-Aand, jeg flyr til digTextPage Scan
205Nu skal du, min Sjæl, dig smykkeTextPage Scan
206Her ser jeg ne da et Lam at gaaTextPage Scan
207Naglet til et Kors paa JordenTextPage Scan
208Gak under Jesu Kors at staaTextPage Scan
209O Ansigt, høit forhaanetTextPage Scan
210Vær velsignet, NaadethroneTextPage Scan
211Skriv dig, Jesu, paa mit HjerteTextPage Scan
212Op, Sjæl, bryd Søvnen afTextPage Scan
213I Døden Jesus blundedTextPage Scan
214Fra Døde opstod den Herre ChristTextPage Scan
215I Dødens Baand den Herre ChristTextPage Scan
216Christ stod op af DødeTextPage Scan
217Han er opstanden! store Bud!TextPage Scan
218Som den gyldne Sol frembryderTextPage Scan
219Jesus lever, Graven brast!TextPage Scan
220O kjæreste Sjæl, op at vaage!TextPage Scan
221Hvad er dog Paaske sød og blidTextPage Scan
222Hvor lifligt er det dog at gaaTextPage Scan
223Hører I som grædeTextPage Scan
224Følg, Jesu, med!TextPage Scan
225Bliv hos os, Mester, Dagen helder!TextPage Scan
226Jesu, som min Sjæl saa troligTextPage Scan
227I Jesu søger jeg min fredTextPage Scan
228O Jesu, Præst i Evighed!TextPage Scan
229Hvor stor er dog den KjærlighedTextPage Scan
230O Jesu, Troens dyre SkatTextPage Scan
231Vor Tro er den Forvisning paaTextPage Scan
232O Sjælehyrde, Gud og MandTextPage Scan
233Herren han er min Hyrde godTextPage Scan
234Saa from og godTextPage Scan
235Fra Gud vil jeg ei vigeTextPage Scan
236O Jesu, du er minTextPage Scan
237O Jesu, blivTextPage Scan
238Naar vi i største Nøden staaTextPage Scan
239Min Jesu, du min Sjæles TrøstTextPage Scan
240Hos Gud er idel GlædeTextPage Scan
241Søde Jesu, Glædens KildeTextPage Scan
242Forgjæves er Arbeid' og KonstTextPage Scan
243Taalmodighed behøvesTextPage Scan
244Kyrie eleison, Gud Fader, forbarme dig!TextPage Scan
245Ak Herre fromTextPage Scan
246Mægtigste, Christe, Menighedens HerreTextPage Scan
247Herre, naadig dig forbarmeTextPage Scan
248Herre Jesus Christ, from, mild og godTextPage Scan
249Herre, jeg har handlet ildeTextPage Scan
250Lad dit Rige allevegneTextPage Scan
251O Jesu, gaar du da din Vei?TextPage Scan
252Lad din Naade paa os regne!TextPage Scan
253I Christne, som bekjendeTextPage Scan
254Guddomsstraale, HimmellueTextPage Scan
255Fra Himmelen hid til os nedTextPage Scan
256Fader vor udi HimmerigTextPage Scan
257Gak Sorg og Klag'TextPage Scan
258I alle mine SagerTextPage Scan
259Min Sjæl, om du vil nogen TidTextPage Scan
260Ak Gud, du kjæreste Fader minTextPage Scan
261O seierrige FrelsermandTextPage Scan
262I Dag skal Alting sjungeTextPage Scan
263Slaar sammen alle HænderTextPage Scan
264Dig takke vi, o Herre ChristTextPage Scan
265Bort, Verden, af mit Sind og ØieTextPage Scan
266Min Sjæl og Aand opmuntre digTextPage Scan
267Drag, Jesu, mig op efter digTextPage Scan
268Christ til Himmels mon fareTextPage Scan
269Nu nærmer sig vor PintsefestTextPage Scan
270Jeg beder dig, Fader i HimmerigTextPage Scan
271Kom, Talsmand, komTextPage Scan
272Zion klager med stor SmerteTextPage Scan
273Den Naade, som Gud haver gjortTextPage Scan
274O Hellig-Aand kom til os nedTextPage Scan
275Aand over Aander, kom ned fra det HøieTextPage Scan
276O Helligaand du Skat saa skjønTextPage Scan
277Kom, Hellige Aand, Herre GudTextPage Scan
278Gud Helligaand, opfyld med LystTextPage Scan
279Kom, Gud og Skaber, HelligaandTextPage Scan
280Drag ind ad dine PorteTextPage Scan
281Christ den Helligaand sendeTextPage Scan
282O Lue fra Guds KjærlighedTextPage Scan
283Klar op, mit Hjerte, Sjæl og SindTextPage Scan
284Fra Himlen kom et vældigt VeirTextPage Scan
285O søde Gud, din Kjærlighed TextPage Scan
286Nu fryde sig hver en christen MandTextPage Scan
287Den Idræt Gud er tækkeligTextPage Scan
288Sørgendes HusvalerTextPage Scan
289O Gud, hvad est du mer end skjønTextPage Scan
290Hos dig, o Jesu, sent om NatTextPage Scan
291Vi takker dig, o Gud, vor Fader kjæreTextPage Scan
292Op al den Ting, som Gud har gjortTextPage Scan
293Lov, Ære, Pris og HerlighedTextPage Scan
294Tænk, Menneske, paa Enden velTextPage Scan
295Hvor salig er dog her den MandTextPage Scan
296I denne Verdens Sorger sænktTextPage Scan
297Luk Øine op, o Verdens BarnTextPage Scan
298Vor Gud er idel KjærlighedTextPage Scan
299Skulde jeg min Gud ei priseTextPage Scan
300Min Sjæl, hvo vilde væreTextPage Scan

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact us