So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

310. Den tro, som Jesum favner

1 Den Tro, som Jesum favner,
Og Hjertet rense kan,
Den Tro, hvormed man havner
I Himlens Frydeland,
Den Tro er stærk og maa
Al Verden undertræde,
I Sorger og i Glæde
Sin Prøve kumme staa.

2 Den Tro, som vil med Lempe
Og uden Møie frem,
Dem Tro, som ei vil kjæmpe
Sig gjennem Verden hjem,
Den Tro er død og kold,
Ei værd en Tro at nævne,
Har ingen Kraft og Evne
Mod Satans Pil og Skjold.

3 Var det en Tro, med Munden
At sige kun: Jeg tror!
Naar Hjertet ei i Grunden
Er renset ved Guds Ord,
Da var der Fromme nok
Og Troende i Tiden,
Da var hun ei saa liden,
den rette Troens Flok.

4 Nei det, vil du det vide,
Er Troens rette Tagn,
Mod Verdens Lyst at stride
I denne Jammeregn,
Sin Jesum have kjær,
ham ei at kunne miste,
Før skulde Hjertet briste:
Det viser Troen her.

5 Den Tro, som ham har funden,
Der heder Sjælens Skat,
Er den end skjult i Grunden
Og synes ganske mat,
Saa sandt den er kun der,
Saa har den Kraft at kjæmpe,
At drive og at dæmpe
Den hele Satans Hær.

6 Den sande Tro i Striden
Er mangengang vel svag
Og synes undertiden
At have tabt sit Slag,
men vil den kun sin Stav,
Sin Jesum ikke slippe,
Den staar dog som en Klippe
I det oprørte Hav.

7 Den svage Troes Sukke
Er Fienden dog for st"rk,
Den kan hans Pile slukke
Og skjænde alt hans Værk;
Den svage Troes Gnist
Mod Satan er en Lue,
Det brudte Rør en Bue,
Der fælder ham forvist.

8 Vor Tro, er den end liden,
Saa er den dog af Gud,
Og derfor stærk i Striden
Mod alle Satans Skud;
Vor Tro er dog den Seir,
Som Verden overvinder,
Som alle Lyster binder,
Og spotter Satans Leir.

9 Frisk op, I svage Hjerter,
Og fatter freidigt Mod!
Lad det kun koste Smerter,
Ja Ære, Liv og Blod!
O holder eder nær
Til Jesu Blod og Vunder,
Saa ligger Satan under
Med al sin Helved-Hær.

10 Det er en Sag at mærke
Til Trøst i Kampens Tid,
De Svage blive stærke
I allerstørste Strid,
Jo værre det gaar til,
Des vissere du vinder,
Des større Kraft ud finder,
Naar du kun stride vil.

11 O du min Lyst og Ære,
Min Gud og Frelser fød,
Din vil jeg evig være,
Det gjælde Liv og Død!
Lad komme, hvad der vil,
Jeg vil det overstride
Og intet andet vide,
End høre Jesum til!

Text Information
First Line: Den tro, som Jesum favner
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Tredje Søndag efter Trinitatis: Aftensang; Third Sunday after Trinity Sunday: Evening; Troen (5 more...)
Notes: Mel. Jeg vil din Pris utsjunge; Author/Translator from index: Brorson
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us