Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

332. Op, vaag og bed

1 Op, vaag og bed,
Min Sjæl! du ved
Dig ellers ikke sikker,
At du kunde drages ned
I den Ondes Strikker.

2 Vær uforsagt,
Men derhos agt
Paa Sinder, hvor det vanker;
Lær at holde stedse Vagt
Over alle Tanker!

3 At følge smukt
Guds Naades Tugt,
Naar Aanden dig vil minde,
Holder Verden udelukt,
Af de rene Sinde.

4 Et lidet Gran
Af Surdeig kan
Let hele Deigen syre,
Kommer Gnisten først i Brand,
Er den ond at styre.

5 En Tanke, som
I Hjertet kom,
Om man den lidt lod raade,
Har saa tidt gjort Sjælen tom
Paa Guds søde Naade.

6 Vor onde Art
Bevæges snart
Af det, vi se og høre,
Bliver saadan Tanke spart,
Er der ondt at gjore.

7 De Sjælesaar,
Som Satan slaar,
Gaar ind ad skjulte Gange,
Hvo som ei paa Vagten staar,
Bliver snart hans Fange.

8 Et syndigt Smil
Kan som er Pil
Det arme Hjerte dræbe
Om vi noget staar i Tvil
derimod at stræbe.

9 Et syndigt Ord
I Adam for,
Det lagde Verden øde,
Det haar voldt det Sjælemord,
Hvorved alle døde.

10 En ringe Ting
Gjør Dødsens Sting
Og kan en Sjæl bekrige,
Som ei varsom ser omkring
Her i Verdens Rige.

11 Ad Øret kan
som Helvedbrand
Et Ord vor Sjæl optænde,
Om vi ei til Gud paa Stand
Os i Bønnen vende.

12 Alt dette ved
Forfarenhed
I alle Guds Udvalgte,–
Jesus raaber: Vaag og bed,
Om du ei vil falde!

13 At gaa saa fri
Paa Himlens ti
Og ikke ville vaage,
Det er idel Hykleri,
Sikkerhedens Taage.

14 Op, op paa Vagt
Af ganske Magt
Og vaag med alle Fromme!
Vaager, som Guds Søn har sagt,
Til I se ham komme!

Text Information
First Line: Op, vaag og bed
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Niende Søndag efter Trinitatis: Aftensang; Ninth Sunday after Trinity Sunday: Evening; Aarvaagenhed og Bøn (1 more...)
Notes: Mel. Til Jorden kom du blid og; Eller: O Drovelse; Author/Translator from index: Brorson
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements