Op, vaag og bed

Op, vaag og bed

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 5 hymnals

Full Text

1 Op, vaag og bed,
Min Sjæl! du veed
Dig ellers ikke sikker,
At du kunde drages ned
I den Ondes Trikker.

2 Brug Ordets Magt,
Giv nøie Agt
Paa Hjertet, hvor det vanker,
Lær at holde hellig Vagt
Over dine Tanker!

3 At følge smukt
Guds Naades tugt,
Naar Aanden dig vil minde,
Holder Verden udelukt,
Hjerte-Freden inde.

4 Et liet Gran
Af surdeig kan
Al Deigen gjemmensyre,
Kommer Gnisten først i Brand,
Er den ond at styre.

5 En Tanke, som
I Hjertet kom,
Og som man lidt lod raade,
Har saa tidt gjort Sjælen tom
Paa Guds søde Naade.

6 De Sjælesaar,
Som Satan slaar,
Gaar ind ad skjulte Gange,
Hvo, som ei paa
Vagten staar,
Vorder snart hans Fange.

7 Vor onde Art
Optændes snart
Af det, vi se og høre,
blir en syndig Tanke spart,
Er han inden Døre.

8 Et syndigt Ord
I Adam for,
Det lagde Verden øde,
Det haar voldt det Sjælemord,
Hvorved alle døde.

9 Alt dette veed
Forfarenhed
Hos alle Guds Udvalgte;
Jesus raaber: Vaag og bed,
Om du ei vil falde!

10 Op, op paa Vagt
Af ganske Magt,
Og vaag med alle Fromme!
Vaager, som guds Søn har sagt,
Til I se ham komme!

8Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #268

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Op, vaag og bed
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d541
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #332
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #268Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d395
The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America #d243
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements