372. Det koster ei for megen Strid

1 Det koster ei for megen Strid,
En himmelfindet christen Sjæl at blive,
Thi er end vor Natur ei mild og blid,
Naar den i Christi Død sig hen skal give,
Saa giver Gud den gudhengivne Aand
Dog Overhaand.

2 Gjør som et Barn, og læg dig ned
I Jesu Skjød og hjertenshulde Arme,
Han skal dig, som sit Barn med Kjærlighed
I sine VundersLy snart gjennemvarme,
Mon det er svart, naar man er ham saa nær,
At faa ham kjær?

3 Gud intet Ondt dig gjøre vil,
Men al din Ve den gjør din egen Vilje;
Byd Gud dit arme, bange Hjerte til,
Han skal det snart med Trøst og Glæde stille,
Giv Gud din Vilje, at din Vilje, snart!
Saa er det klart.

4 Kast al din Frygt og Banghed hen!
Hvad skal den mer dit arme Hjerte plage?
Væk op dit Sind til Hjertens Fryd igjen!
Hvo vilde her i Naadens Tid forsage?
Sig: Fader, tag mit Hjertes Trængsel bort!
Saa er det gjort.

5 Vær stille i Taalmodighed,
Naar du din Faders Hjælp ei strax kan finde,
Forser du dig, saa gak den Vei, du ved,
Og lad dig strax i Jesu Blod forbinde,
Saa er din Feil, og hvad du har forset,
Som aldrig sket.

6 I Troen hav en Hjerte-Ro,
Naar Trængsels Nat og Mørkhed dig vil dække,
Din Fader kan du altid sikker tro,
Lad dig kun ingen Vind og Fare strække,
Ja ser det surt og mørkt ud i hver Krog,
Saa tro kun dog.

7 Saa skal dit Lys igjen opgaa,
Og Solen skinne efter Nattens Skygge,
Hvad du har tro't, skal synlig for dig staa,
Paa Gud du kan frimodig altid bygge;
En Christen i en salig Tilstand staar,
Ihvor det gaar.

8 Op, op min Aand, i Haab og Tro,
Saa sød en Gud dig fuldt at overgive!
Gak ind, min Sjæl og nyd den søde Ro,
Din Jesus skal din Trang saa let fordrive,
Med al din Nød dig i hans Arme kast!
Han holder fast.

Text Information
First Line: Det koster ei for megen Strid
Language: Norwegian
Publication Date: 1890
Topic: Nittende Søndag efter Trinitatis: Aftensang; Nineteenth Sunday after Trinity Sunday: Evening; Taalmodighed og Hengivenhed i Guds Villie (1 more...)
Notes: Mel. Hvor godt, hvor saligt er det; Author/Translator from index: C. F. Richter; Brorson
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us