Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

105. Jeg veed at evigt Himmerig

1 Jeg veed et evigt Himmerig,
Som ei med Guld det røde
Er smykket ud saa prydelig,
Men med Guds Ord bet søde.

2 Der bor min Herre Jesus Krist,
Som er Guds Søn den fromme,
Min Brudgom kjær mig venter vist,
Og beder til sig komme.

3 En Pilegrim er jeg forsand,
Og snart hat Reisen Ende,
Da gaar jeg til mit Fædreland,
Mig kan ei bedre hænde.

4 Jeg fattig hid til Verden kom,
Saa ringe var min Stamme,
Gaar herfra ud med Haanden tom,
Mig følger Død hin gramme.

5 Dog er jeg vis, at denne Krop
I Døden ei skal blive,
Men skal ved Guds Søns Kraft staa op,
Han vil mig Glæden give.

6 Da opnaar jeg, det er min Tro,
Som her led megen Plage,
For Sorg og Strid Guds Fred og Ro
I Evighedens Dage.

7 Jeg skilles fra al Usseldom
Paa denne Jordens Tue,
Min Herre Jesus raaber: Kom!
Du tør slet ikke grue.

8 Jeg dig forløste med mit Blod,
Og elskte dig af Hjerte,
Vær derfor du kun ved godt Mod,
Jeg døve vil din Smerte!

9 Har du mig kjær, min Hjertens Skat,
Hvi vil du dig saa krænke?
Thi paa din Synd, som er forladt,
Jeg aldrig mer vil tænke.

10 Naar Verden al som Flyvesand
Med Guld og Glæde viger,
Da staar jeg hos din høire Haand,
Den Ven, dig aldrig sviger.

11 Thi lader os i Evighed
Gud takke allesammen
For hans den store Miskundhed
Ved Jesus Kristus! Amen.

Text Information
First Line: Jeg veed at evigt Himmerig
Adapter: Hans Sthen
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Sjette Søndag efter Hellig 3 Kongers Dag: Til Aftengudstjeneste; Sixth Sunday after Epiphany; Alle Helgens Dag: Til Aftengudstjeneste - Til Tredje Tekstrækkes Lextie (14 more...)
Source: Efter ukj. Forfatter
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements