Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

104. Løft Hoved op, al Kristendom

1 Løft Hoved op, al Kristendom,
Vaag flittig nu, og tænk dig om,
Og hør Guds Ord og Lære!
Skik deg derefter af al Magt,
Staa op af Søvne og giv Agt,
Om du vil salig være!

2 I Himlen er dit Hjertes Skat,
Derfra med Ære kommer brat
Den Ven, du ei kan glemme.
O vær ham tro! saa er du glad
Og venter snart og stunder ad,
At være hos ham hjemme.

3 Du gruer ei for Domme-Dag,
Du veed, han selv har ført din Sag,
Og den med Ære vundet;
Thi længes du hvert Morgengry,
Til Herren kommen selv i Sty,
Naar Natten er udrundet.

4 Naar under hver en Himmel-Egn
Du skuer da din Konges Tegn,
Ja Tegn i Sol og Maane,
Da lyser salig Øiet dit;
Da reiser du dit Hoved frit,
Mens stjerner dø og daane.

5 Men, skjønt du længes, Kristenhed,
Saa glem dog ei, at godt du veed,
Hvad Herren bier efter,
Og bed ham ei, før Timen kom,
Til Jordens Gru og Verdens Dom
At røre Himlens Kræfter!

6 Du veed, du har en Herre mild,
Som nødig kun med Himlens
Ild Hjemsøger Jordens Lyder,
Som "Vennen" hist fra Sodom bad,
Saa bed du for den store Stad,
Til selv han Staven bryder!

7 Ja bed for Babel, til du ser,
At Bøn og Suk ei gavner mer
Mod Undergangens Bølger.
Da raaber han: Jeg kommer snart!
Og Bruden svarer: Kom! med Fart
Jeg dig i Skyen følger.

Text Information
First Line: Løft Hoved op, al Kristendom
Author: Søren Palludan
Adapter: Grundtvig
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Second Sunday in Advent; Tjuefemte Søndag efter Trefoldiheds Fest: Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium; Twenty fifth Sunday after Trinity Sunday (11 more...)
Notes: Som: Kom hid til mig enhver især
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements