115. Søde Jesus, Glædens Kilde

1 Søde Jesus, Glædens Kilde,
Som vor Angest vil formilde,
Alt mit Haab i Verdens Sorg,
Du min Honning i min Galde,
Du min Stav, naar jeg vil falde,
Du min Tilflugt, Skjold og Borg!

2 Du veed bedst, hvor det mi græmmer,
Naar du dine Øine gjemmer,
Og ei mere til mig ser;
Men, skjønt du dig lidet dølger,
Jeg dig dog i Troen følger,
Og om Naade, Naade ber.

3 Thi du kan i al min Smerte
Glæde mit halvdøde Hjerte,
Naar du under mig et Blik
Af dit naadefulde Øie,
Saa har jeg fuldkommen Nøie
Under Korsets Tornestik.

4 Ja, jeg veed, at du ming prøver,
Og en liden Stund bedrøver,
For at skjænke mig en Strøm
Udaf Livsens Kildes Aarer
For de her udøste Taarer
I det ny Jerusalem.

5 Hold, min Sjæl, da op at klage,
Lad Guds Veie dig behage!
Først til Strid og saa til Fred!
Du maa Tornekronen bære,
Saa skal Livsens Krones Ære
Skjænkes dig i Evighed.

Text Information
First Line: Søde Jesus, Glædens Kilde
Author: Kingo
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Tredje Søndag i Advent: Til Høimesse; Advent 3; Third Sunday in Advent (2 more...)
Notes: Som: Paa sit Kors i Dødens Smerte
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.